dave

Manifest pentru adolescență

Se știe că adolescența este o perioadă tumultuoasă în dezvoltarea unui om. Această perioadă coincide cu faza de maturizare în care începi să-ți formezi primele idei, să-ți stabilești propriile valori și să-ți alegi o anumită traiectorie pe care vrei să o urmezi în viață. Acum, desigur, apar conflictele. Tabuurile. Acele breșe în realitatea pe care […]

https://www.fundatiamaicabenedicta.ro

Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Să vă fie gândul pe verticală!

Cea mai înaltă formă de respect pe care o putem arăta unei personalități este să-i citim opera. Iar dacă este prea vastă, cum e cazul Zoei Dumitrescu-Bușulenga (20 august 1920, Bucureşti –  5 mai 2006, Mănăstirea Văratec, Neamț), să-i citim (măcar) confesiunile. Din toate operele Domniei sale, recunosc spăsit, am citit doar câteva, impresionată  de felul în care […]

carti

Decalogul lui Dante: Calea spre Paradis

Mă întrebam deunăzi, recitind magnifica Divina Commedia a florentinului Dante, cine ar mai citi în ziua de azi o operă de o asemenea întindere și complexitate, cu un eșafodaj cultural atât de vast care presupune, de asemenea, alte lecturi la fel de aplicate, cu o galerie de personaje impresionante atât ca număr, dar și ca tipologie, cu […]

multiculturalism

Multiculturalism și Babilonie – societatea, încotro?

I. Multiculturalism și Babilonie – societatea, încotro?  Andra Tischer (A.T): Ilinca Bernea, poetă, prozatoare, doctor în filozofie, femeie cu spirit viu, îți propun o primă temă care „înflăcărează” destul de mulți oameni astăzi, dat fiind faptul că trăim într-un orizont din ce în ce mai cosmopolit. Trăiești alternativ în București și la Londra. Discuțiile în […]