Cântarea Cântărilor”, primul poem liric al iubirii erotice, Vedele, Mahabharata, Ramayana, Sakunthala lui Kalidasha sunt printre cărțile primordiale ce cânta iubirea în formele ei esențiale, ca manifestare spirituală strâns legată de condiția umană perisabilă. Biblia oferă, însă, prin conținutul ei moralizator, o perspectivă mai largă, aducând în discuție dragostea în ipostazele ei umane diferite de cele strict legate de cuplu, devenind o carte de învățătură prin parabole care transmit învățăturile fundamentale.

Iată câteva dintre cele mai frumoase fraze, culese de poetul Alin Radu, teolog prin carte și vocație, absolvent al Universității Babeș-Bolyai.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”. (Ioan 3,16)

”În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire.” (Ioan 4, 18)

”Cunoştinţa semeţeşte, iar iubirea zideşte.” (I Corinteni 8, 1)

„Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. (I Corinteni 13, 4-8)”

„Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 13)

„Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul; că cel care iubeşte pe aproapele a împlinit legea.” (Romani 13, 8)

„Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire.” (I Ioan 4,8)

„În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire.” (I Ioan 4, 18)

„Dar mai presus de toate, ţineţi din răsputeri la dragostea dintre voi, pentru că dragostea acoperă mulţime de păcate.” (I Petru 4, 8)

„Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi.” (Ioan 15, 13)

„Tinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută.”(Timotei 1,5)

„Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile”. (Proverbe 10:12)

„Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău; căci dragostea este mai tare ca moartea şi gelozia este neînduplecată, ca locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea şi râurile n-ar putea s-o înece, de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ.” (Cântarea Cântărilor 8:6)

„Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa, chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.” (1 Corinteni, 13:1-13)

”Domnul să vă înmulțească și să prisosiți în dragoste unul către altul și către toți.” (1 Tesaloniceni 3:12)

”Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care le leagă pe toate într-o armonie perfectă!”  (Coloseni 13,14)

”Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” (Ioan 13, 35)

Citiți și Cele mai frumoase citate despre fericire.