inger black and white

„Lasă gunoiul vecinului acolo unde vecinul însuși l-a pus…”

Monahul de la Rohia se apleacă de fiecare dată cu multă răbdare și profunzime asupra condiției umane, gândind termenii ei în sensul unui dualism funciar, propriu naturii sale reflexive. Alb și negru, păcat și virtute, absolut și contingent, toate antinomiile care structurează universul se regăsesc, după gândirea scriitorului, în natura umană, decelând valoarea de nonvaloare, […]