st-john-the-baptist

Sfântul Ioan Botezătorul: Împarte ce ai în plus.

Adevărat zic vouă: nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi, cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el.” (Matei 11, 11) Gândirea mitică a apărut odată cu omul și s-a perpetuat de-a lungul întregii sale existențe, însoțindu-l, ca un tovarăș credincios, pe întortocheatele drumuri ale […]

sfantul-vasile-728x336

Sfântul Vasile cel Mare, întemeietorul filantropiei creștine

Sfântul Vasile cel Mare, întemeietorul filantropiei creștine.             Etimologia numelui Vasile provine din grecescul Basileios, nume foarte răspândit în lumea creștină și reprezintă „împărat” sau „rege”. Varianta latină este Basilius. În Antichitate cel care conducea un trib, sau o gintă se numea „basileu”. Acest nume este în strânsă legătură cu Biserica,  provine de la cuvântul […]

kiss

Dumitru Stăniloae: Iubirea, Dumnezeu și ființa umană

Dumnezeu a creat lumea din iubire, iar sentimentul acesta continuă să țină universul în vibrație permanentă. Principiu cosmogonic, primordial, prezent în toate miturile și legendele ancestrale, iubirea este, pe departe, noțiunea cea mai dezbătută și cea mai supusă relativității percepțiilor umane, pentru că fiecare individ are un mod particular de a se raporta la ea, […]

b04330c4c42e92b9bf90528c839faa3b

F. Nietzsche: „Multe otrăvuri pentru a muri după plac”

Friedrich Wilhelm Nietzsche a fost un filolog, filosof, poet, pianist și compozitor, născut 15 octombrie 1844 la Röcken, Prusia, trecut în marea pace la 25 august 1900 în Weimar, Germania. Viața intelectuală a lui Friedrich Nietzsche îi dezvăluie statutul de susținător al filosofiei existențialiste, care pune accentul pe evoluția personală, claritatea mentală și mișcările de […]