st-joseph-and-the-christ-child-1597-99-oil-on-canvas-el-greco

El Gréco, pictorul scânteilor dumnezeiești…

El Gréco, pictorul scânteilor dumnezeiești La data de 1 octombrie 1541 s-a născut marele pictor renascentist spaniol de origine greacă Domênikos Theotokópoulos sau El Gréco. Pictor  înzestrat cu scânteia divină, el surprinde, cu o finețe a detaliului care îl individualizează în rândul marilor artiști, scene biblice în care impresia e dată de noblețea emoției personajelor, surprinse în atitudini umane. […]