Timpul, prieten și dușman, ne face cadou zile mai lungi, atunci când avem senzația mai acută că ne-ar trebui nouă vieți pentru a face tot ceea ce ne-am propus, tot ceea ce ne-ar face plăcere să facem sau tot ceea ce ar trebui să facem. Ce este, de fapt, Timpul? Atenție! Acesta este un eseu, deci o ”încercare” de a stârni curiozitatea, nu un demers exhaustiv sau cu pretenții. Prima parte.

Întrebarea cea mai dificilă

Problematica timpului a preocupat, încă din cele mai vechi epoci, oamenii de știință și filozofii, în egală măsură, în încercarea de a oferi răspunsuri care să dea confort minții și psihicului uman. Să trecem, modest, prin câteva dintre ele.

Teoria lui Aristotel – Timpul ca măsură a mișcării.

Una dintre primele teorii cu privire la timp provine din Antichitatea greacă, de la filosoful Aristotel. Conform acestei teorii, timpul era considerat o măsură a mișcării. Aristotel considera că timpul este o entitate exterioară, universală și absolută, care însoțește mișcarea obiectelor și a evenimentelor din univers. Această concepție a dominat gândirea timp de secole, dar a fost ulterior contestată de dezvoltările științei moderne.

„Timpul este măsura mișcării în raport cu trecutul și viitorul, iar mișcarea este trecerea în acțiune a potențialului în ființă.”

„Timpul nu există în afara mișcării; deci, în absența oricărei mișcări, nici timpul nu poate exista.”

„Timpul este numărul mișcării în raport cu trecutul și viitorul.”

„Mișcarea și timpul sunt legate una de cealaltă, deoarece timpul este numărul mișcării, iar mișcarea este modul de a deveni.”

„Trecutul este imuabil, viitorul este incert, iar prezentul este momentul de tranziție între cele două.”

pinterest.com

Teoria lui Newton – Timpul ca o entitate absolută și universală

Sir Isaac Newton, unul dintre cei mai mari fizicieni ai lumii, a dezvoltat o teorie a timpului care a pus bazele mecanicii clasice. Potrivit lui Newton, timpul este o entitate absolută și universală, care curge în mod uniform și independent de obiectele și evenimentele din univers. Această perspectivă a permis dezvoltarea unui cadru matematic solid pentru a descrie mișcarea corpurilor și interacțiunile dintre ele.

„Timpul absolut, adevărat și matematic, din propria sa natură și fără nici o referire la ceva exterior, trece uniform și fără a se opri.”

„În natură nu există mișcare fără timp.”

„Nu știu ce înseamnă timpul, dar știu că dacă nu ar exista timp, nu am putea face nimic.”

„Mai mult decât orice altceva, cred că oamenii trebuie să înțeleagă că timpul este mai mult decât o simplă linie dreaptă

care curge uniform.”

Aceste citate ilustrează viziunea lui Newton asupra timpului ca o entitate absolută, independentă și uniformă, care stă la baza conceptelor sale de mișcare și de funcționare a universului. Newton considera timpul ca fiind fundamental pentru înțelegerea lumii și ca fiind esențial pentru descrierea și predicția fenomenelor naturale.

Teoria relativității lui Einstein – Timpul ca o dimensiune flexibilă

Una dintre cele mai revoluționare teorii pe tema timpului este teoria relativității, dezvoltată de Albert Einstein. Potrivit acestei teorii, timpul nu este absolut și universal, ci este relativ în funcție de mișcarea și gravitația obiectelor. Conform principiului relativității, măsurătorile timpului pot varia în funcție de viteza relativă a observatorilor. De asemenea, teoria lui Einstein sugerează că gravitația poate afecta fluxul timpului, ceea ce a fost confirmat de experimentele ulterioare.

”Timpul este ceea ce măsurăm cu un ceas.”

„Timpul este iluzia prin care totul nu se întâmplă simultan.”

„Timpul nu este altceva decât modul prin care lucrurile nu se întâmplă toate odată.”

„Timpul curge mai repede în zonele în care gravitația este mai puternică.”

„Timpul și spațiul nu sunt entități separate, ci formează o entitate indivizibilă numită spațiu-timp.”

Aceste citate reflectă ideile lui Einstein privind natura relativă și subiectivă a timpului, precum și modul în care timpul este influențat de gravitație și de interacțiunea cu spațiul. Einstein a schimbat fundamental modul în care înțelegem timpul, prezentându-l ca o dimensiune flexibilă și interconectată cu alte aspecte ale universului.

Teoria cuantică a timpului -Timpul ca o entitate emergentă

În domeniul fizicii cuantice, o altă teorie intrigantă privind timpul a fost propusă. Potrivit acestei teorii, timpul nu este o entitate fundamentală, ci este o proprietate emergentă a sistemelor cuantice. În acest cadru teoretic, timpul este creat prin interacțiunile dintre particule și evenimentele cuantice și nu există în mod independent. Această perspectivă deschide uși către întrebări profunde legate de natura timpului și relația sa cu alte concepte fundamentale.

„Nu există adevăr absolut în știință. Tot ceea ce avem sunt aproximări ale realității.” – Max Planck

„Nu poți descrie realitatea în sine, ci doar relațiile noastre cu realitatea.” – Niels Bohr

„Trecutul, prezentul și viitorul sunt doar iluzii persistente.” – Albert Einstein

„Întreaga realitate a lumii noastre fizice depinde de observarea noastră.” – John Archibald Wheeler

Aceste idei subliniază caracteristicile unice și provocatoare ale teoriei cuantice, inclusiv natura relativă a realității, importanța observatorului și necesitatea de a accepta unele aspecte paradoxale ale lumii cuantice. Teoria cuantică a deschis porți către înțelegerea fundamentelor fizice ale lumii subatomice, și continuii progrese sunt făcute în dezvoltarea și interpretarea sa.

Așadar,  ele mai importante teorii pe tema timpului, de la concepția lui Aristotel până la teoria cuantică a timpului, reflectă evoluția cunoașterii și a înțelegerii umane în scopul armonizării cu universul în care trăim. Fiecare teorie a adus o nouă perspectivă asupra timpului, provocându-ne să ne întrebăm despre natura sa și să explorăm limitele cunoașterii noastre. Cu toate că multe mistere rămân încă nerezolvate, aceste teorii ne inspiră să continuăm călătoria noastră către înțelegerea timpului și locul nostru în universul său vast și enigmatic.

Teoriile filozofice în ceea ce privește timpul

Teoria prezentului etern: Această teorie filozofică susține că trecutul, prezentul și viitorul există simultan și că timpul este o iluzie. Conform acestei concepții, tot ceea ce s-a întâmplat sau se va întâmpla este deja prezent într-un fel de prezent etern și imutabil.

Teoria presentismului: Presentismul susține că doar prezentul există cu adevărat, iar trecutul și viitorul sunt doar construcții ale minții noastre. Această perspectivă consideră că timpul este o dimensiune în care obiectele și evenimentele își au existența, iar doar prezentul este real și accesibil.

Teoria eternalismului: Eternalismul susține că trecutul, prezentul și viitorul sunt la fel de reale și că timpul este o dimensiune în care toate acestea coexistă. Potrivit acestei teorii, trecutul și viitorul nu dispar, ci sunt întotdeauna prezente într-un fel de continuum temporal.

Teoria tensiunii timpului: Această teorie filozofică, dezvoltată de filozoful Henri Bergson, sugerează că timpul este caracterizat de o tensiune sau flux continuu. Trecutul nu poate fi reînviat sau reexperimentat, iar viitorul este mereu incert și deschis la posibilități. Mergem mai departe, pentru că Bergson este filosoful care a influențat întreaga literatură modernă prin conceptul de ”flux al conștiinței”, prezent la toți marii scriitori de secol al XX-lea și până astăzi. În lucrarea sa, „Evoluția creatoare” (L’Évolution créatrice), publicată în anul 1907,  Bergson avansează ideea cunoscută sub numele de „durée”, „timpul interior” sau ”durată internă”.

Potrivit lui Bergson, timpul nu poate fi redus la o simplă măsură sau o succesiune de momente discrete. El consideră că timpul este o experiență subiectivă și continuă, pe care o numește „durée”. Durée nu este o succesiune liniară de puncte sau momente, ci o întindere calitativă și plină de viață. Bergson argumentează că durée este ceea ce experimentăm direct în conștiința noastră și este caracterizată de continuitate, nedefinibilitate și ireversibilitate. Conform teoriei lui Bergson, trecutul nu poate fi redus la o simplă colecție de evenimente trecute, ci este întotdeauna prezent în prezent. El susține că trecutul este o forță creatoare care influențează prezentul și ne afectează alegerile și acțiunile. În același timp, Bergson consideră că viitorul este deschis și incert, fiind generat de creativitatea noastră și de acțiunile noastre în prezent.

„Timpul este creativ sau nu este nimic deloc.”

„Timpul este o durată interioară care trece și se transformă în mod constant.”

„Timpul nu este o succesiune de momente, ci o întindere calitativă și neîntreruptă.”

„Trecutul și prezentul nu sunt separate, ci interconectate într-o durată continuă.”

„Timpul nu poate fi înțeles în afara experienței noastre interioare.”

„Trecutul nu este complet uitat, ci continuă să trăiască în noi sub forma memoriei.”

„Viitorul este o posibilitate deschisă și neașteptată, creată de acțiunile noastre în prezent.”

Prin urmare, teoria lui Henri Bergson despre timp subliniază caracterul subiectiv și fluid al timpului, neagă ideea unei succesiuni liniare și simple a momentelor și subliniază importanța experienței noastre interioare în înțelegerea timpului. Această perspectivă a avut un impact semnificativ în filozofia și gândirea despre timp și subiectivitate. Este ideea pe care scriitorul interbelic, cel care a adus romanul modern, psihologic, subiectiv la cea mai strălucită expresie a lui,  Camil Petrescu, o adoptă în creațiile sale.

„În noi înșine e totul.”

„Omul nu e un organism fără suflet, ci o conștiință trăitoare într-un trup.”

„Orice personaj, ca un lăuntric, e plin de învălmășeală.”

„E trist să fii fericit. Fericirea înseamnă moarte.”

„Realitatea nu e în afară, ci în noi înșine.”

”Să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce înregistrează simţurile mele, ceea ce gândesc eu… Asta-i singura realitate pe care o pot povesti… Dar aceasta-i realitatea conștiintei mele, conţinutul meu psihologic.”

Teoria fenomenologică a timpului: Această teorie se bazează pe ideile filozofului Edmund Husserl și subliniază importanța experienței subiective a timpului. Conform acestei teorii, timpul este subiectiv și este construit în mod activ prin conștiință și experiență. Obsedat de ideea temporalității raportate la conștiință, filosoful german cunoscut ca fondator al fenomenologiei elaborează câteva teorii subiacente care pot fi rezumate astfel:

  1. Teoria conștiinței temporale: Husserl consideră că timpul este o componentă fundamentală a conștiinței noastre și că este implicat în toate actele noastre de percepție, gândire și memorie. El subliniază importanța analizei fenomenologice a experienței temporale în înțelegerea naturii conștiinței.
  2. Reducerea timpului la prezent: Husserl argumentează că prezentul este punctul de referință central al experienței temporale, iar trecutul și viitorul sunt înțelese în relație cu acest prezent.
  3. Intenționalitatea temporală: Husserl susține că actele noastre de conștiință sunt întotdeauna direcționate către obiecte sau evenimente temporale. Timpul este o dimensiune esențială a intenționalității conștiinței noastre și a orientării noastre către lume.

„Timpul este conștiința pură a modificării.”

„Timpul nu este doar o dimensiune externă a realității, ci o structură internă a conștiinței noastre.” 

Moduri de a iubi în romanul psihologic modern