Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă.”, spune Mântuitorul.

Joia Mare din Săptămâna Patimilor, zi însemnată în calendarul ortodox, are o semnificație aparte pentru toți cei care petrec aceste zile în rugăciune și post. Evenimente importante din viața Mântuitorului s-au petrecut în această zi: despre spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul, Cina cea de Taină, Rugăciunea cea mai presus de fire în grădina Ghetsimani şi trădarea Domnului de către Iuda aflăm recitind Noul Testament, care poate fi primul ritual cu care să începem dimineața aceasta.

Iată-le:

Ioan 13, 1-17

,,După ce le-a spălat picioarele şi Şi-a luat hainele, S-a aşezat iar la masa şi le-a zis: Înţelegeţi ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiţi pe Mine: Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt. Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi datori ca sa spălaţi picioarele unii altora; Că v-am dat vouă pildă, ca precum v-am făcut Eu vouă, să faceţi şi voi.”(IOAN 13,12-15)

Cina cea de Taină (aşezarea Sfintei Cuminecături – Matei 26, 20-30; Marcu 14, 17-31; Luca 22, 14-38; Ioan 13)

Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi întru pomenirea Mea. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.”(LUCA 22,19-20)

tumblr.com

Cina cea de taină – Leonardo da Vinci (1494-1498)

Rugăciunea cea mai presus de fire, în Grădina Ghetsimani (Matei 26, 36-46; Ioan 17)

Precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei in lume. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca şi ei sa fie sfinţiţi întru adevăr. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, că toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea sa creadă ca Tu M-ai trimis. Si slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca sa fie una, precum Noi una suntem: Eu intru ei şi Tu intru Mine, ca ei sa fie desăvârşiţi intru unime, si ca sa cunoască lumea ca Tu M-ai trimis si ca i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine.”(IOAN 17, 17-23)

ebay.com

Rugăciunea din Grădina Ghetsemani

Trădarea Domnului de către Iuda (Matei 26, 47-56)

Si pe când vorbea încă, iată a sosit Iuda, unul dintre cei doisprezece, şi împreuna cu el mulţime multă, cu săbii si cu ciomege, de la arhierei si de la batranii poporului. Iar vanzatorul le-a dat semn, zicand: Pe care-L voi saruta, Acela este! Puneţi mana pe El. Şi îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis: Bucură-Te, Învăţătorule! Și L-a sărutat.

Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus si L-au prins.”(MATEI 26,47-50)

wikiart.org

Duccio di Buoninsegna  1308-11 – Museo dell’Opera del Duomo, Siena

În Biserică, se citesc cele 12 Evanghelii (Denia) și are loc ceremonia scoaterii Sfintei Cruci din altar, în naosul bisericii.  Cuvintele preotului sunt: „Astăzi S-a spânzurat pe lemn Cel Ce a întins pământul pe ape„. Sfânta Cruce rămâne în mijlocul bisericii până vineri, când este readusă în Sfântul Altar.

Rugăciunea acestei zile aduce credinciosului puterea mântuirii și aduce liniște spiritului:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: „Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre’.

Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele.

Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin”.

Ce este credința, dacă mai era nevoie să ne amintim? 

Nu este un vis omenesc sau o iluzie. Credinţa este lucrarea lui Dumnezeu în noi. Ea ne strămută în lumea divină pentru renaşterea noastră în Dumnezeu. Ea îl omoară pe vechiul Adam din noi şi ne face o făptură nouă, ne recreează inima, curajul, înţelegerea şi toate celelalte faţete ale personalităţii. Credinţa vine prin lucrarea Duhului Sfânt. Ea implică o putere de viaţă care ne împinge irezistibil spre bine. Credinţa nu întreabă care sunt faptele bune ce trebuiesc făcute, ci trece la înfăptuirea lor fără nici un fel de întrebare.Martin Luther