într-un felinar

într-un felinar ruginit stau cu draperiile trase
pe mine a obosit praful, în mine
îmbibat cu lumină.

beau cuvintele…

un inorog mi-a destupat ultima scriitură,
ediția nelimitată.

trece prin sânge greutatea,
prunci se zbat în papile, în buricele degetelor.

dându-le nume și titluri.

nașterea s-a făcut o plutire, s-a făcut
un mic curcubeu luat de la anticarul bătrân.
numele nu mi l-a spus niciodată …

fiindu-mi de ajuns zâmbetul lui asemeni unui felinar ruginit.

stau cu draperiile trase
pe mine obosit praful, în mine
îmbibat cu lumină.

felinar

foto painting sursa

Citește și scriitor de vagoane

de aceeași autoare citește și