fără trecut și fără viitor, clipa se făcu pasăre, iar
pasărea, veșnicie.
cu clonțul de diamant tăie fereastra în două – una mie
una ție 
topindu-se de pe picioarele murate în apă,
cu gâtul lung cât struna prelungă de liră
din nori, capul ei îmi trimise alte o mie
de ferestre de foc
țintuit erai tu, la mijloc
loc geometric unde mi se părea că, deja, mai bolisem 
te iubeam, cum nu mai iubisem
nevenindu-mi să cred că am îndrăzneala s-o spun
am spus-o oricum
și am cerut, răbdătoare, ultimul pachet de tutun.
privește-mă, așadar, cum dezghioc
alfabetare de sânge și fum
nimic nu are sfârşit
totul începe,
acum.

 

foto sursa

Citește și la pagina ce se va deschide