„Înlăuntrul copilului se află soarta viitorului.”

Data de 20 noiembrie este decretată de către UNICEF ca Zi Internațională a Copiilor, motiv pentru care e bine să reflectăm din nou la drepturile lor, să le facem cunoscute tuturor (părinți, copii, întreaga societate).

Să fim cei care spunem că nu acceptăm să moară un copil odată la trei secunde doar pentru că nu are medicamentele pe care noi şi voi le avem. Să fim cei care spunem că nu suntem mulţumiţi de faptul că locul de naştere ne hotărăşte dreptul la viaţă. Să fim mânioşi, să fim zgomotoşi, să fim îndrăzneţi.
Brad Pitt

Am credinţa că, din tot sufletul meu, copiii sunt mult mai puternici decât petrolul, mult mai frumoşi decar râurile, mult mai preţioşi decât orice resursă naturală a ţării. Cred că cel mai împlinitor lucru făcut în viaţa mea a fost să mă asociez cu UNICEF.”
Danny Kaye

„Cel mai măreţ adevăr este recunoaşterea că în fiecare om, în fiecare copil este potenţial pentru măreţie.”
Robert F. Kennedy

„Nu mă voi lasă până când nu se termină cu exploatarea tuturor copiilor şi toţi copiii vor avea drepturile lor.”
Craig Kielburger

„Nu există nici o cauza mai măreaţă decât să faci o lume bună pentru copii.”

„Dacă voi reuşi să luminez măcar o singură copilărie tristă, atunci voi fi realizat cât de cât ceva în viaţa mea.”
Astrid Lindgren

„Adeseori, ai mai mult de învăţat din întrebările neaşteptate ale unui copil decât din discursurile adulţilor.”
John Locke

„Impactul conflictelor armate asupra copiilor este responsabilitatea fiecărui om. Şi trebuie să fie preocuparea oricui.”
Graça Machel-Mandela

„Într-o lume destrămată, copiii sunt forţa unificatoare capabilă să ne aducă pe toţi împreună în sprijinirea unei etici comune.”
Graça Machel-Mandela

„Le datorăm copiilor noştri, cei mai vulnerabili cetăţeni ai societăţii, o viaţă liberă de violenţă şi teamă.”
Nelson Mandela

„Dacă nu îi învăţăm noi pe copii pacea, alţii îi vor învăţa violenţa.”
Colman McCarthy

„Soluţiile problemelor adulte de mâine depind în mare măsură de felul cum copiii noştri cresc astăzi. Nu există o mai mare perspectivă asupra viitorului decât cea de a recunoaşte că, atunci când ne salvăm copiii, ne salvăm pe noi înşine.”
Margaret Mead

Foto credit: Steve McCurry

UN podcast de neratat: Ce își doresc cel mai mult copiii?

Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989.  România și-a asumat Convenția prin adoptarea legii Legea numărul 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului (publicată în Monitorul Oficial numărul 314 din 13 iunie 2001). Documentul definește drepturile și principiile dezvoltării normale a unui copil:

 1. Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale.
 2. Copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament.
 3. Copilul care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre aceștia, printr-o măsura dispusă în condițiile legii are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
 4. Copilul ai cărui părinți locuiesc în state diferite are dreptul de a întreține relații personale și contacte directe cu aceștia, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
 5. Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.
 6. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.
 7. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o munca ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
 8. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.
 9. Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește.
 10. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope, așa cum sunt acestea definite de tratatele internaționale în materie.
 11. Copilul are dreptul la protecție împotriva oricărei forme de exploatare;
 12. Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor.
 13. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale. Este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viața intimă, privată și familială.
 14. Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Părinții sau după caz alți reprezentanți legali ai copilului, persoanele care au în plasament copii precum și persoanele care prin natura funcției promovează și asigura respectarea drepturilor copiilor au obligația de a le asigura informații, explicații și sfaturi în funcție de vârsta și gradul de înțelegere al acestora precum și de a le permite să-și exprime punctul de vedere, ideile și opiniile.
 15. Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia sa asupra oricărei probleme care îl privește. În orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani dacă autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară pentru soluționarea cauzei.
 16. Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și religie. Potrivit Art. 491 al Codului Civil al României: „(1) Părinții îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama de opinia, vârsta și de gradul de maturitate ale acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios. (2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să își aleagă liber confesiunea religioasă.”
 17. Copilul are dreptul la libertate de asociere, în structuri formale și informale, precum și dreptul la libertatea de întrunire pașnică, în limitele prevăzute de lege.
 18. Copilul aparținând unei minorități etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale religioase, la practicarea propriei sale religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai comunității din care face parte.
 19. Copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
 20. Copilul are dreptul la odihnă și vacanță.
 21. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violență, neglijentă, abuz sau rele-tratamente.
 22. Copilul are dreptul să crească alături de părinții săi. Copilul are dreptul sa fie crescut într-o atmosferă de afecțiune și de securitate materială și morală.
 23. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, are dreptul la protecție alternativă.
 24. Copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; Copilul este informat asupra drepturilor sale precum și asupra modalităților de exercitare a acestora.

Am încercat întotdeauna să privesc prin ochii copiilor. Sunt ei fericiţi? Trişti? De ce au nevoie? Oriunde merg, descopăr copiii drept victime ale societăţii… Avem datoria să le vorbim liderilor politici, să influenţăm oamenii pentru a le da acestor copii un viitor mai bun.”
Nana Mouskouri

„Cred că UNICEF este cea mai importantă ramură a ONU; ei fac un lucru excepţional în ajutorarea copiilor aflaţi în nevoie din toată lumea.”
Liam Neeson

Uitaţi de statistici… trebuie să facem mai mult. Nu să îi privim pe aceşti copii în ochi şi să constatăm cât de disperată este situaţia lor fără să ne dorim să-i ajutăm.”
Liam Neeson

Și nu uitați: „Înlăuntrul copilului se află soarta viitorului.”
Maria Montessori

Maria Montessori: Ascultă părerile copilului şi răspunde-i

Urmăriți și emisiunile ANTRENORUL PĂRINȚILOR.