Fond blurat – Miruna-Maria Miron

Plastic
Cauciuc
Țigări
Fum de țigară
Nervi
Chin
Regrete
Compromisuri
Confuzie
Creșă
Multe jucării
Kitsch-ul post-comunist
Prima copilărie.
Frică
Și mai multă frică
Somatizare
Durere
Ignoranță
Urlete
Teroare
Lacrimi de adulți
Emfaze de adulți
Răutăți infantile
Batjocură
Sânge
Alcool
Neputință
Devalorizare
Prima plecare
Prima absență
Prima așteptare
Prima durere
Surdă din piept
Grădiniță
Grobianism
Ciocolată de calitate
Și mai multe jucării
A doua copilărie.
Va urma
A urmat
De-l doare
Pe Freud mintea.
***