18 octombrie  este data la care, în calendarul ortodox, este celebrat Sf. Apostol și Evanghelist Luca.
Luca, marele Apostol și Evanghelist, era grec de neam, și s-a născut în Antiohia cea mare a Siriei, creștinându-se de tânăr.
Moștenitor al înțelepciunii grecești, Sfântul Luca deprinsese și meșteșugul tămăduirii bolilor și s-a dovedit și un iscusit zugrav de icoane.
Dar multa lui învățătură l-a ajutat, mai cu seamă, să înțeleagă cuvântul pe care-l propovăduia Hristos, precum și chemările vremii sale către „Dumnezeul cel necunoscut.”
În căutarea sa, el s-a facut ucenicul Sfantului Apostol Pavel, care a fost astfel, „luminatorul” său pe calea Domnului și învățătorului său fără de asemănare. Întâlnirea lui cu Pavel a avut loc, la Troas, către anul 50.
La rândul său, Sfântul Pavel îl alese să-i fie însoțitorul și tovarășul său de lucru la răspândirea Evangheliei, așa cum făcuse și cu alți ucenici, Sfantul Luca deveni astfel „doctorul prea iubit” al Apostolului (Col. 4, 14), acela care-l însoțea și lua însemnări din marile călătorii evanghelice ale dascălului său, iar dupa arestarea Apostolului, tot el a fost acela care l-a însoțit și în prima lui călătorie la Roma „la judecata Cezarului.”
Din însemnările lui și din multe alte izvoare, Sfântul Luca ne-a lăsat două cărți din Noul Testament, drept mărturisire a credinței sale în Hristos: o Evanghelie și Cartea Faptele Apostolilor, amândouă închinate „prea alesului Teofil”, un înalt dregător al vremii sale, care crezuse în Hristos.
După moartea Apostolului Pavel la Roma, sub Nero (29 iunie 67), tradiția spune că Sfântul Luca a propovăduit Evanghelia, cu multă însuflețire, în Macedonia și Dalmatia, dar mai ales în Grecia, și că el a murit în cetatea Teba, din Beotia Greciei, la adanci bătrâneți, în vârstă de peste 90 de ani, ca unul din acei curați cu inima, care văd pe Dumnezeu din lumea aceasta, binevestind pretutindeni bunătatea, mila si iertarea, în numele Domnului.
Se spune că el, cel dintâi, a zugrăvit icoana Sf. Nascatoare de Dumnezeu, ținând în brațe pe Domnul nostru Iisus Hristos, cu meșteșugul zugravilor „în ceară.”
Câteva replici din Sfânta Evanghelie după Luca, Ucenicii smulg spice sâmbăta. Vindecarea unui om cu mâna uscată, sâmbăta. Alegerea celor doisprezece apostoli. Predica de pe munte. – 6:34 de Sfântul Luca, întru reflecție: 
  • Iisus Hristos: Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei.
  • Iisus Hristos: De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum poţi să zici fratelui tău: Frate, lasă să scot paiul din ochiul tău, nevăzând bârna care este în ochiul tău? Făţarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
  • Iisus Hristos: Daţi şi se va da. Turna-vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată şi cu vârf, căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se va măsura.
  • Iisus Hristos: Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale, scoate cele bune, pe când omul rău, din vistieria cea rea a inimii lui, scoate cele rele. Căci din prisosul inimii grăieşte gura lui.
  • Iisus Hristos: Celui ce te loveşte peste obraz, întoarce-i şi pe celălalt; pe cel ce-ţi ia haina, nu-l împiedica să-ţi ia şi cămaşa; oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi.