Cȃnd aţi recitit ultima oară scrisori din alte vȃrste ale existenţei voastre?

Este un exerciţiu atȃt de util!

Amintirile tind să deformeze imaginea a ceea ce am fost cu ani ȋn urmă: uneori ne privim cu ochi critic, alteori suntem prea ȋngăduitori cu noi ȋnșine și păstrăm o fotografie din care am ȋnlăturat ceea ce nu ne-a convenit.

Un lucru este sigur: avem nevoie de noi, cei din copilărie sau adolescenţă.

Hai să facem un exerciţiu de imaginaţie și să ne căutăm prin sertarul cu amintiri, pe unde ne-am ascuns.

Pentru că astăzi s-a tot vorbit de dor, vă propun scrisoarea unui adolescent pentru el ȋnsuși, ȋn viitor, și cea a unui adult ce tocmai și-a amintit de el, cel din trecut și de cuvintele ȋnţelepte.

Dacă nu v-aţi scris ȋn trecut, gȃndiţi-vă azi la copilul sau adolescentul care aţi fost. E duminica, zi tihnită, aveţi suficient timp. Ce v-aţi spune? Ce gȃnduri de atunci v-aţi reamintit astăzi? Să ȋncepem ȋn stilul clasic: Draga mea, Dragul meu

Continuaţi voi.

Bună, viitorule Eu! Nu am mai vorbit demult. Orice ai face azi, oprește-te și citește această scrioare. Este despre tine, cu 15 ani ȋn urmă. Bănuiesc că zȃmbești gȃndindu-te la adolescentul ce ai fost, un luptător ȋmpotriva tupeului, limbajului și comportamentului vulgar din școli. Pe de altă parte, ȋţi amintești cu siguranţă pasiunea și ambiţia versiunii tale din trecut care era mereu gata să se implice ȋn diferite proiecte. Trebuie să fii mȃndru de tine.

Mă ȋntreb dacă ai reușit să ȋţi schimbi atitudinea din adolescenţă și să ȋţi domolești izbucnirile și ȋncăpăţȃnarea. Nu prea te defineau de fapt. Cu 15 ani ȋn urmă ai realizat că era timpul să ȋţi sufleci mȃnecile și să muncești din greu pentru a deveni așa cum ȋţi dorești: un profesionist respectat, care să influenţeze ȋn jur.

Dragă viitorule Eu, ţi-ai ȋndeplinit visurile din copilărie. Sunt mȃndru de versiunea mea din viitor care ȋncă mai este un campion al drepturilor omului. Sunt mȃndru de ce ai devenit. Știu că viaţa este interesantă acum.

Urmează-ţi planurile, viitorule Eu, nu ȋnceta să visezi! Și … ȋncă ceva: nu rata nicio ocazie să fii un om bun! Ai grijă de tine.

old man

Hi Future Myself! We haven’t talked for a long time. Whatever you’re doing now, stop and read this letter. It’s about you fifteen years ago. I suppose you are smiling, thinking of your teenage self, a fighter against rudeness, bad language and vulgar behaviour in schools. On the other hand, you certainly remember the passion and ambition your past version was always ready to get involved in different projects.

All in all, you must be proud of yourself. I wonder whether you have managed to change your other teenage side and are able now to control the fits of rage, and give up the brief outbursts and stubbornness. They didn’t really define you.

Fifteen years ago you realized it was time to roll up your sleeves and work hard to become the person you wanted to be: a well-respected , influential professional. Dear Future Myself, you have now fulfilled your childhood dreams. I’m proud of my future version who’s still a champion of human rights. I’m proud of what you have become. I know your life is exciting now.

Go on with your plans, Future Self, don’t stop dreaming! And … one more thing to do: don’t miss any chance to be a good person! Take care.

Citesc o scrisoare de la o dragoste pierdută.

Nu a fost expediată prin poștă, curier sau porumbel.

Scrisoarea pe care am găsit-o a fost ȋntotdeauna aici.

Nu a fost deschisă niciodată, ȋndoită sau marcată cu o lacrimă.

Perfect sigilată ca și cȃnd timpul ar fi uitat-o.

Pe plic scrie “a se deschide la nevoie”.

Citesc aceste cuvinte ca  și cȃnd eu le-aș fi scris.

Memoria mea lipsită de atenţie trebuie să le fi uitat.

Deschid scrisoarea doar pentru a găsi

Trei cuvinte ȋnţelepte

Citesc “Te iubesc” și nu e totul

La final citesc cu evlavie “A ta/ Al tău”

Căci cine a semnat a fost demult uitat.

Fostul meu eu ca un copil pierdut ȋn gȃnduri. (“A ta/ Al tău”, Jonathan McCuistion)

 

„Sincerely yours”

I read a letter from a lost love.

Not delivered by mail, carrier or dove.

This letter I found has always been here.

Never opened, creased or scarred with a tear.

Perfectly sealed as if time forgot it.

On the envelope it read „open when needed”.

I read these words as if I wrote them..

My memory short of attention I must have forgot them.

I opened the letter just to find,

Three words of the wisdom kind.

It read „I love you” and that’s not all.

At the bottom „Sincerely yours” I read in awe.

For who signed it was long forgot.

My former self as a child lost in thought. (Jonathan McCuistion)

 

Bunătatea – lumini și umbre