Sănătos tun

ovidiu@stanomir

Era încă un început de vară ploioasă. Medardus, impasibil, își făcuse datoria. Răcit cobză, Dr. Wagner se consemnase la domiciliu unde se trata intens cu ceaiuri fierbinți stropite cu schnaps. Se făcuse târziu.

Dr. Wagner nu putea să doarmă. Tusea nu voia să se potolească, în pofida tratamentului, iar nasul se încăpățâna să picure… Încercă să citească, însă ochii, chinuiți de conjunctivită, îl usturau. Ce naiba mă fac, își zise el dezorientat. Îl aștepta încă o noapte aiurea.

Se auziră niște zgomote ciudate la ușă. Mi se pare, își spuse Dr. Wagner. Zgomotele se repetară. Parcă ar fi zgâriat cineva tăblia ușii. Se uită pe vizor. Pe coridor era întuneric. „Cine e?“ „Eu“, răspunse cel de dincolo. „Cine?“ „Deschideți, mi-e frig…“ „Nici mie nu mi-e cald. Și nu deschid dacă nu-mi spui cine ești.“ „M-a trimis Dr. Faustus.“ „Te-a trimis la dracu’, dar tu ai venit la mine“, se răsti Dr. Wagner la nepoftit. „Cară-te!“ Tăcere.

După câteva momente, pe coridor se făcu lumină. Una spectrală, misterioasă… Curios, Dr. Wagner deschise ușa. În prag stătea un omuleț, vag cunoscut. „Ce vrei?“ „M-a trimis Dr. Faustus.“ „E bolnav?“ „Nici vorbă. Spunea să veniți negreșit fiindcă are să vă comunice o foarte importantă…“ „Transmite-i regretele mele. Sunt virusat și nu pot ieși din casă. Roagă-l să treacă mâine dimineață pe la mine. Asta dacă nu se teme că se va contamina…“

Omulețul părea foarte dezamăgit. „Cred că Dr. Faustus a făcut o descoperire epocală. Și ar fi dorit ca dvs. să fiți primul care să…“ „Sunt dezolat. De ce nu ți-a comunicat d-tale despre ce…“ Omulețul îl privea uluit. Dr. Wagner era contrariat. „Am spus ceva necuviincios?“ Celălalt clătină din cap. Dr. Wagner clipi înțelegător. „Așteaptă o clipă. Îți vor aduce un păhărel de schnaps ca să te întărească.“ Omulețul clătină energic din cap.

Se priviră iscoditor. În ochii omulețului unduia o luminiță blândă și liniștitoare. Totul a durat cam un minut. Omulețul se înclină și se retrase fără zgomot. Dr. Wagner îl urmări cu privirea. Când străinul ieși din clădire Dr. Wagner realiză că este sănătos tun.

sanatos tun

 

foto credit sursa

Citește și Bătrânul și floarea