Orice sărut

Ştefan Augustin Doinaş

Orice sărut ajunge cu un capăt
dincolo de iubire. Iată – flori
pe-a căror scară de petale scapăt
ca soarele-ntr-o lume de culori.
Cu ce m-aleg e, poate, o părere ;
mai hrănitoare însă decât sunt
căpşunii, spicul, fagurii de miere
şi vinurile-ntregului pământ.
Şi mai severă: nu pot să m-apropii
adeseori decât încet, tiptil,
ca de un cârd de sperioase dropii,
de universul ei subtil.
E un imperiu transparent ce iese
din lucruri, şi le-aşază-ntr-un alt chip,
fie că-mi stau în faţă ca mirese,
fie ca pier ca spumele-n nisip.
Acolo, mă cobor pe nişte trepte
de marmură şi vânt, şi mă scufund
printre contururile înţelepte
ale unei substanţe fără fund,
şi iarăşi mă ridic, să pipăi tâlcul
ce se desprinde din adâncul ei.
Iar vremea trece, resfirată-n pâlcul
cocorilor, vărsând pe răni ulei.
Şi doar acea alcătuire simplă
de forme şi de sunete-n azur
mai stăruie, fluidă, lângă tâmplă
purificând paragina din jur.
Orice sărut ajunge cu un capăt
dincolo de iubire. Dă-mi-l, deci,
cu soarele acum, să simt cum scapăt
în codrul dedesubt, fără poteci.

Despre poemul lui Ştefan Augustin Doinaş se poate spune că este o îmbrăţişare a naturii cu braţele îndrăgostiţilor care îşi împreună buzele pentru sărutul ultim, cel fatal, care dă sens destinului. Omul şi curgerea ireversibilă a timpului se regăsesc în acest pastel în efigii minerale, vegetale, cosmice, pe care ochiul iniţiat le percepe ca simboluri plurivalente. O sărbătoare a firii este „orice sărut”, pentru că el contopeşte materia vizibilă şi invizibilă şi o transformă în spirit.