tremurau în aer fermenții pâinii de sânge.

ea trăgea cu nesaț văzduhul direct în piept, nemestecat
în gură nu-i puteai vârî lingura și nici bucătura
s-ar fi rănit a pieire, poate mai rău.

și o-ndemna – mai ia, ia-mi răsuflarea, 
îți dau întreagă oboseala prefăcută în aburi 
de lapte, trompete, ulei și dorință.

nici caldă nici rece furia dospește suflete
într-un laborator de aer cu eprubete sparte,
iar moartea, ca retezată de un cuțit
verde-nflorit la ambele capete,
tace.

foto painting sursa

Citește și degustare