O demonstrație că Iubirea ține lumea în mișcare, cu mijloacele fizicii cuantice. Interesant, nu? Așadar, premisa: iubirea face parte dintre legile nescrise ale fizicii. Să vedem:

”Pentru a putea demonstra identitatea dintre iubire și fizică, va trebui mai întâi să înțelegem ce sunt acestea. Fiind o întrebare recurentă, ,,Ce este iubirea?” nu va putea avea parte niciodată de un răspuns fix.

Charles Baudelaire, însă, o definește astfel: ,,Iubirea este frenezia de a ne transforma unul pe celălalt, de a ne înfrumuseţa unul pe altul într-un act care devine unul artistic şi care excită ca şi acesta. Dragostea este o neştiută sursă a infinitul personal.

Fizica cuantică este un concept care poate fi definit cu mai puțină dificultate: ,,Cunoscută sub numele de mecanică cuantică, această ramură a fizicii moderne încearcă să deslușească legile lumii subatomice, construind teorii care să explice comportamentul electronilor și al celorlalte constituente fundamentale ale materiei. Universul subatomic are mecanisme care scapă în parte înțelegerii umane, iar când se supune totuși teoriilor fizicienilor, o face într-un mod contraintuitiv, paradoxal, ce ii lasă perplecși pe filozofii moderni ai știintei.”


Aceste două definiții sunt un prim argument al relației dintre fizica cuantică și iubire. Fizica cuantică este știința modernă care încearcă să ne explice că lumea este un tot. Un tot care este interconectat, subtil, prin intermediul iubirii. Fizica cuantică spune că energia este iubire. Vibrația energiei și energia magnetică nasc iubirea, care face posibilă crearea realității, prin intermediul conștiinței.
Noi, ca și ființe umane, alcătuite din energie și materie, suntem în legătură directă cu Universul. Și, fiind în legătură cu acesta, suntem Iubire. Ca oameni, suntem capabili de a fi Iubire și de a o dărui, în același timp și cu aceeași intensitate. Fizica modernă arată că la baza a tot ceea ce există se află un câmp cuantic care unește totul, format din suma tuturor posibilităților. Prin intermediul acestui câmp suntem mereu în legatură cu toți și toate, fie că suntem sau nu conștienți de aceasta.
Totul începe de la un gând. Gândurile noastre creează realitatea, dar fiecare gând vibrează la un nivel diferit. Ceea ce misticii ne spuneau acum mii de ani este demonstrat astăzi de fizica cuantică. Fiecare dintre noi are în jur de 70.000 de gânduri pe zi, iar aceste gânduri produc consecințe. „Energia emisă de gândurile noastre își caută apoi o altă energie cu care să vibreze la unison, după principiul <<ceea ce se aseamănă se adună>>. Fiecare gând, indiferent că este bun sau rău, declanșează un proces de rezonanță. Tot ceea ce va vibra la unison cu energia gândurilor noastre va fi atras automat în viața noastră.” (din articolul ,,3 descoperiri ale fizicii cuantice, cu impact major asupra vieții noastre”, financiarul.ro)
Sentimentele umane care izvorăsc din inimă datorită convingerilor noastre modifică ADN-ul în mod direct, iar acesta influențează la rândul său fiecare atom din corpul nostru.

Faptul că ADN-ul se schimbă în funcție de energiile pe care le transmitem Universului este o altă descoperire majoră a știintei de astăzi. De exemplu, o plantă îngrijită cu dragoste și atentie va crește cu mult mai multă vigoare. Un nou născut care este mângâiat cu iubire va răspunde acestui sentiment, datorită legăturii care există între copii și părinți, iar acest copil va crește mult mai bine decât un copil care nu a avut parte de iubire.
Această conexiune intrinsecă între toate, fie că este vorba despre oameni, organisme vii sau obiecte, ne face să răspundem cu dragoste, sau fără dragoste, atunci când ea nu este oferită.

Până ca fizica cuantică să ne explice această interconectivitate, intuiam doar că ceva leagă obiectele, plantele și animalele, dar nu știam cum și nici de ce. Dar acum, după ce am descoperit răspunsul la întrebarea fundamentală, restul întrebărilor își vor găsi răspuns, mai devreme sau mai târziu, asemeni unei reacții în lanț.”

Un articol de Iulia Goga

Citiți și despre corespondența Eminescu – Veronica Micle