Seraiul fecioarelor mute, poeme de Mădălina Bărbulescu

 

sursă foto: unsplash.com

Tu, suflete, serai al fecioarelor mute,

ți-ai făcut prăsilă strigătura-ți

stinsă şi tocită;

Cine să te audă?

Pesemne, nu mai ai ce măsura cu vorbele…

Graiul tău nu şi-a găsit locul

fără de prihană, unde să-ți lepezi

cuvintele spre ibovnic;

Doar te vânzoleşti într-o pâclă,

şi aia betegită,

şi îmi pui zăpor, deşi ți-am trimis

lotcă de catifea albă,

să te duc să-ți cunoşti trupul,

că nu ți-l mai ştiai;

Te uitai la ea, ca la un cosciug fără vâsle;

Mi-ai spus că tu eşti propriul tău felcer

şi că atunci când suferi,

în muțenia ta sunătoare,

te urci pe coama cerului,

întors pe de-a-ndoaselea,

priveşti prin ocheanul rugii,

îți iei crivacul înțelepciunii

şi-ți scoți virtuțile şi fericirile

din pântecul coranic al dunelor;

Ştii, suflete, eu m-am gândit,

mai cu seamă, să-ți fac

nişte farmece cu dragoste de leac;

Oi găsi o tindă în seraiul tău,

unde să-ți descânt:

„Suflet cu porți dărâmate,

Cu iubiri în cer vărsate,

Crește doru-n cer și-n stele,

Creşte-n călcâiele mele!

Că el îți e vinovatul,

Te-o cununat cu păcatul,

Să-mi fie graiul cu leac,

Să îngropi ce nu-ți e drag!

Să ai bob de umbră-n urme,

Jelitura să îți curme,

S-o-mpletească-n nouă spice,

Porțile să îți ridice!”

…………………………………………….

Şi seraiul fecioarelor mute

a devenit

seraiul fecioarelor neruşinate.