Nu poți face educației eficientă fără să fi trecut cel puțin la nivel de cultură generală prin istoria pedagogiei. Cea clasică, în primul rând, cu toate că unele dintre direcțiile moderne sunt profund diferite de cele tradiționale, iar în al doilea rând, cercetările marilor personalități din domeniu – întemeietori – au constituit puncte de plecare în teoriile moderne.

Jean Piaget, unul dintre cei mai influenți psihologi și teoreticieni ai dezvoltării umane din secolul XX, a contribuit semnificativ la înțelegerea modului în care copiii gândesc și învață pe măsură ce cresc și se dezvoltă. În lucrările sale, Piaget a evidențiat că dezvoltarea cognitivă a copiilor nu este pur și simplu o creștere treptată a cunoștințelor, ci un proces complex de reorganizare a gândirii și de construire a înțelegerii despre lumea din jurul lor.

Jean Piaget este asociat cu Școala de Psihologie și Pedagogie constructivistă. Acest termen se referă la abordarea sa în dezvoltarea cognitivă a copiilor, cunoscută sub numele de „teoria constructivistă a dezvoltării cognitive”. Conform acestei teorii, copiii își construiesc cunoștințele și înțelegerea despre lumea înconjurătoare prin interacțiunea lor activă cu mediu și prin asimilare și acomodare. Teoria sa subliniază rolul activ al copilului în construirea cunoștințelor și în dezvoltarea gândirii.

Școala de Psihologie și Pedagogie Constructivistă promovează ideea că învățarea nu este doar o transmitere pasivă a informațiilor, ci mai degrabă un proces activ prin care copiii își dezvoltă abilități, concepte și structuri cognitive prin explorare, experiență și reflecție. Această abordare a influențat modul în care educația este concepută și implementată, încurajând metode de învățare centrate pe elev și pe interacțiunea cu mediul.

De-a lungul timpului, teoria constructivistă a dezvoltării cognitive dezvoltată de Piaget a avut un impact semnificativ asupra domeniilor de educație și psihologie, inspirând dezvoltarea programelor educaționale care pun accent pe implicarea activă a elevilor în învățare și înțelegere.

Viața sa, curcubeul cunoașterii

Jean Piaget s-a născut la Neuchâtel, Elveția, pe 9 august 1896. El a crescut într-o familie intelectuală și a arătat încă de la o vârstă fragedă interes pentru știință și biologie. În copilărie, el a dezvoltat o pasiune pentru colectarea de cochilii și păsări, ceea ce a contribuit la dezvoltarea sa ulterioară ca biolog. La vârsta de 11 ani, Piaget și-a publicat prima sa lucrare științifică despre o pasăre pe care a observat-o în regiunea sa. A studiat la Universitatea din Neuchâtel, obținând licența în științe naturale în 1915. Ulterior, și-a continuat studiile la Universitatea din Zurich, unde a devenit interesat de psihologie și dezvoltarea copilului. Experiențele timpurii ale lui Piaget cu colectarea de date și observații științifice l-au inspirat în dezvoltarea metodelor sale de cercetare în domeniul psihologiei dezvoltării. El a petrecut mulți ani studiind dezvoltarea copiilor și a elaborat teoria sa cunoscută despre dezvoltarea cognitivă.

Copilăria lui Jean Piaget, cu interesul său timpuriu pentru natură și știință, a avut o influență semnificativă asupra carierei și gândirii sale ulterioare. Acest interes pentru observație, descoperire și înțelegere a contribuit la dezvoltarea abordării sale unice în psihologia dezvoltării copilului.

„Inteligența nu constă în ceea ce știm, ci în faptul că putem să învățăm.”

A avut o educație academică impresionantă.

 • Universitatea din Neuchâtel, Elveția: Piaget a studiat inițial la această universitate și a obținut o licență în științe naturale în 1915.
 • Universitatea din Zurich, Elveția: După absolvirea licenței la Neuchâtel, Piaget și-a continuat studiile la Universitatea din Zurich, unde a obținut doctoratul în științe în 1921.
 • Sorbona, Paris, Franța: Piaget a studiat și a lucrat în Franța, unde a interacționat cu cercetători și psihologi importanți, inclusiv cu psihologul francez Alfred Binet.

Educația sa variată și interacțiunile sale cu diferite mediile academice l-au influențat în dezvoltarea teoriilor sale în domeniul psihologiei dezvoltării și în înțelegerea modului în care copiii gândesc și învață.

„Cea mai bună educație este cea care te învață să gândești singur.”

„Copilul nu este un vas gol pe care trebuie să îl umplem, ci o sursă de propria sa dezvoltare.”

„Cunoașterea nu este rezultatul învățării, ci al jocului.”

„Învățarea este o experiență de durată în care este nevoie să dezvoltăm idei, să le punem în practică și să le revizuim.”

„Înțelepciunea nu este un produs al educației, ci al încercărilor îndelungate de a gândi.”

„Copiii trebuie să fie capabili să experimenteze eșecul înainte de a învăța cum să-l evite.”

„Înțelegerea apare atunci când un individ descoperă legături între ceea ce știe deja și ceea ce trebuie să știe.”

„Educația nu este doar transmiterea cunoștințelor, ci și construirea capacității de a gândi și de a înțelege.”

„Cei mai importanți factori în educație sunt curiozitatea, interesul și plăcerea de a învăța.”

„Educația este procesul de a descoperi propriile noastre ignoranțe.”

În următorii ani, și-a continuat cercetările și a publicat lucrările sale fundamentale despre dezvoltarea cognitivă a copiilor. S-a căsătorit cu Valentine Châtenay în 1923 și această căsătorie a avut o influență semnificativă asupra vieții și carierei lui. Valentine Châtenay a fost o persoană importantă în viața lui Piaget și a contribuit la susținerea și dezvoltarea teoriilor sale în domeniul psihologiei dezvoltării.

Valentine Châtenay a fost o femeie inteligentă și talentată, cu propriile interese în psihologie și științe. Ea l-a susținut pe Piaget în cercetările sale și l-a încurajat să continue să dezvolte teoriile sale despre dezvoltarea cognitivă a copiilor. Împreună, au avut trei copii: Jacqueline, Lucienne și Laurent. Căsătoria lor a oferit un mediu familial propice pentru Piaget să-și continue cercetările și să-și dezvolte teoriile. Experiențele lor cu creșterea copiilor și observațiile lor asupra dezvoltării acestora au avut o influență semnificativă asupra perspectivelor lui Piaget asupra dezvoltării umane. În plus, Valentine Châtenay a fost implicată în munca de teren a lui Piaget, ajutând la colectarea și analiza datelor din studiile sale. Ea a fost o colaboratoare importantă și un sprijin constant în munca sa. Căsătoria lui Jean Piaget cu Valentine Châtenay nu doar că a adăugat dimensiunea personală la viața sa, dar a avut și un impact semnificativ asupra direcției și influenței cercetărilor sale.

Mari prieteni

Jean Piaget a avut o serie de prieteni și colegi cu care a colaborat și a discutat în domeniul psihologiei și al educației. Unii dintre acești prieteni și colegi notabili includ:

 1. Bärbel Inhelder: Bärbel Inhelder a fost o psihologă elvețiană și colaboratoare apropiată a lui Piaget. Ea a lucrat împreună cu el la dezvoltarea teoriilor despre dezvoltarea cognitivă a copiilor și a contribuit la cercetările și scrierile sale. Cei doi au lucrat împreună la dezvoltarea testelor și la studiile asupra dezvoltării gândirii logice la copii.
 2. Alina Szeminska: Alina Szeminska a fost o cercetătoare poloneză și prietenă apropiată a lui Piaget. Ea a realizat cercetări în domeniul psihologiei copilăriei și a contribuit la extinderea teoriilor lui Piaget în contextul cultural și lingvistic.
 3. Barbel Inhelder: O psihologă elvețiană care a colaborat strâns cu Piaget în dezvoltarea teoriei cognitive. Ea a fost implicată în cercetări privind dezvoltarea gândirii logice la copii și a contribuit semnificativ la lucrările lor comune.
 4. Jerome Bruner: Deși nu a fost un prieten apropiat, Jerome Bruner a fost un coleg și un gânditor influent în domeniul dezvoltării cognitive. A avut interacțiuni cu Piaget și a dezvoltat propriile teorii în acest domeniu, adesea contrastând cu unele dintre ideile lui Piaget.
 5. Lev Vygotsky: Deși erau din țări diferite și au avut abordări diferite asupra dezvoltării cognitive, Lev Vygotsky și Jean Piaget au fost două figuri importante în dezvoltarea psihologiei copilăriei. Cercetările lui Vygotsky asupra dezvoltării sociale și culturale a copiilor au adus o perspectivă complementară la abordarea lui Piaget.

„Când dăm copiilor noștri libertatea de a face alegeri, dar și responsabilitatea consecințelor acestor alegeri, îi ajutăm să dezvolte abilități critice și de gândire.”

Treptele ”colorate” ale studiilor sale

Jean Piaget a avut o carieră prolifică și influentă în domeniul psihologiei și dezvoltării umane. Iată o privire de ansamblu asupra studiilor și contribuțiilor sale majore:

 1. Studiile despre dezvoltarea cognitivă a copiilor: Piaget este cel mai bine cunoscut pentru cercetările sale asupra dezvoltării cognitive a copiilor. El a condus o serie de studii în care a investigat modul în care copiii gândesc, rezolvă probleme și înțeleg lumea înconjurătoare. Aceste studii au dus la dezvoltarea teoriei sale despre stadiile dezvoltării cognitive.
 2. Teoria stadiilor dezvoltării cognitive: Piaget a formulat o teorie complexă despre cum copiii trec prin patru stadii distincte ale dezvoltării cognitive: senzorio-motor, pre-operațional, operațional concret și operațional formal. Aceste stadii descriu modul în care gândirea și înțelegerea copiilor se dezvoltă de la naștere până la vârsta adultă. Piaget a identificat patru stadii majore ale dezvoltării cognitive:
 1. Stadiul senzorio-motor (naștere până la 2 ani): Copiii dobândesc cunoștințe despre lume prin simțuri și mișcare.
 2. Stadiul pre-operational (2 până la 7 ani): Copiii încep să dezvolte limbajul și să folosească simboluri pentru a reprezenta obiecte și evenimente.
 3. Stadiul operațional-concret (7 până la 11 ani): Copiii încep să gândească logic și să înțeleagă relațiile cauză-efect, dar gândirea lor este limitată la aspecte concrete.
 4. Stadiul operațional-formal (11 ani și mai mult): Adolescenții și adulții pot gândi logic și abstract, pot realiza raționamente ipotetice și pot analiza concepte complexe.
 1. Cercetarea asupra inteligenței: Piaget a investigat modul în care inteligența evoluează odată cu vârsta și cum copiii dezvoltă abilități cognitive precum raționamentul logic, rezolvarea problemelor și gândirea abstractă.
 2. Metoda interviului clinic: Una dintre contribuțiile semnificative ale lui Piaget este dezvoltarea metodei de interviu clinic, în care el a dialogat cu copiii și adolescenții pentru a înțelege mai bine modul în care gândesc și cum se dezvoltă conștiința lor.
 3. Cercetarea educației: Piaget a studiat, de asemenea, domeniul educației, oferind elemente prețioase în privința modului în care ar trebui să fie structurate programele de învățământ pentru a se potrivi cu stadiile de dezvoltare cognitive ale copiilor.
 4. Lucrările de teorie genetică: Pe lângă cercetarea dezvoltării cognitive, Piaget a scris și despre teoria genetică, care explorează dezvoltarea cunoașterii și înțelegerii în general, de la copilărie până la maturitate.
 5. Etică și filozofie: Piaget a investigat, de asemenea, aspecte etice și filozofice ale dezvoltării umane, cum ar fi dezvoltarea conștiinței morale și judecata morală.

Studiile și teoriile lui Jean Piaget au avut un impact profund asupra psihologiei dezvoltării, educației și altor domenii conexe. Lucrările sale au schimbat modul în care percepem procesul de dezvoltare umană și au influențat modul în care sunt concepute programele de învățământ și educație pentru copii, iar câteva din cele mai importante sunt:

 • Asimilare și acomodare: Piaget a introdus conceptele de asimilare și acomodare pentru a descrie modul în care copiii își construiesc cunoștințele. Asimilarea presupune încorporarea noilor informații în structurile cognitive existente. Acomodarea implică ajustarea acestor structuri pentru a se potrivi noilor informații. Interacțiunea dintre asimilare și acomodare conduce la adaptarea și dezvoltarea cognitivă.
 • Egocentrismul în copilărie: Piaget a observat că copiii tind să fie egocentrici în primele stadii de dezvoltare, adică au dificultăți în a înțelege perspectivele și punctele de vedere ale altor persoane. Ei se concentrează pe propria lor perspectivă și cred că toți ceilalți văd lumea la fel ca ei.
 • Jocul ca activitate de învățare: Piaget a subliniat importanța jocului în dezvoltarea copiilor. El a considerat jocul ca fiind o modalitate prin care copiii își pot explora mediul, învăța reguli sociale și dezvolta abilități cognitive.

„Unul dintre cele mai importante obiective ale educației ar trebui să fie formarea minții critice, în locul învățării mecanice a informației.”

Opera lui Jean Piaget cuprinde o serie de cărți, articole și studii care acoperă o gamă largă de subiecte legate de dezvoltarea umană, psihologia copilului și teoria cognitivă.

 1. „The Language and Thought of the Child” (1926) – Această carte a marcat debutul lui Piaget în domeniul psihologiei copilului și prezintă primele sale observații asupra limbajului și gândirii copiilor.
 2. „The Child’s Conception of the World” (1929) – În această lucrare, Piaget explorează modul în care copiii înțeleg lumea fizică și dezvoltă concepte precum timpul, spațiul și cauzalitatea.
 3. „The Moral Judgement of the Child” (1932) – Piaget examinează dezvoltarea morală a copiilor și argumentează că judecata morală evoluează în etape distincte, de la auto-interes până la principii morale universale.
 4. „The Psychology of Intelligence” (1947) – Această carte prezintă teoria lui Piaget despre inteligență și dezvoltarea raționamentului logic și abstract.
 5. „The Construction of Reality in the Child” (1954) – Jean Piaget explorează modul în care copiii construiesc concepte despre lumea din jurul lor și despre realitate, inclusiv subiecte precum numerele, timpul și cauzalitatea.
 6. „The Equilibration of Cognitive Structures” (1975) – În această lucrare, Piaget discută conceptul său de echilibrare și adaptare, arătând cum copiii ajustează și reorganizează gândirea lor pentru a se potrivi cu noile experiențe
 7. „Biologie și Cunoaștere” (1967) – O lucrare mai târzie în care Piaget explorează interacțiunea dintre dezvoltarea biologică și cunoaștere în procesul de evoluție a speciei umane.

Acestea sunt doar câteva exemple din bogata operă a lui Jean Piaget. Lucrările sale au influențat semnificativ domeniile psihologiei, dezvoltării umane și educației, oferind insight-uri valoroase despre modul în care copiii învață și dezvoltă înțelegerea lor despre lume.

„Scopul principal al educației în școli ar trebui să fie crearea de bărbați și femei capabili să facă lucruri noi, nu doar să repete ceea ce au făcut alte generații; bărbați și femei care sunt creativi, inventivi și dornici să descopere, care pot fi critici și pot verifica și nu accepta tot ceea ce li se oferă.”

Jean Piaget a avut numeroși colegi și colaboratori în lumea academică, iar cercetările sale au implicat adesea interacțiuni cu alți psihologi, oameni de știință și ai educației. Bärbel Inhelder a fost o psihologă elvețiană și colegă apropiată a lui Piaget. Ea a colaborat cu Piaget în diverse studii și a contribuit la dezvoltarea și extinderea teoriilor sale. Deși au fost din generații diferite, Jean Piaget și Lawrence Kohlberg au împărtășit interesul pentru dezvoltarea morală a copiilor. Kohlberg a extins și a dezvoltat teoria morală a lui Piaget și a devenit, la rândul său, un nume important în psihologia dezvoltării morale. Deși Piaget și Vygotsky au avut abordări diferite în privința dezvoltării cognitive, munca lor a avut un impact semnificativ asupra înțelegerii proceselor cognitive ale copiilor. Cercetările lor au interacționat în moduri interesante și au contribuit la dezvoltarea domeniului psihologiei dezvoltării. Psihanalista și psihologul britanic Susan Isaacs a avut unele contribuții la dezvoltarea teoriilor lui Piaget. De asemenea, ea a susținut aplicarea ideilor lui Piaget în educație.

Jean Piaget și Bärbel Inhelder

Posteritatea lui Piaget

Posteritatea lui Jean Piaget este profundă și influentă în lumea psihologiei, educației și dezvoltării umane. Contribuțiile sale semnificative în înțelegerea dezvoltării cognitive și a proceselor de învățare au avut un impact durabil și au lăsat o amprentă puternică în urma sa.

 1. Psihologia dezvoltării: Lucrările și teoriile lui Piaget au contribuit în mod semnificativ la fundamentarea și dezvoltarea domeniului psihologiei dezvoltării. Ideile sale despre stadiile dezvoltării cognitive și despre modul în care copiii construiesc cunoașterea au rămas fundamentale în înțelegerea proceselor de creștere și învățare.
 2. Educație: Teoriile lui Piaget au avut un impact major asupra educației, influențând modul în care sunt concepute programele de învățământ și metodele pedagogice. Conceptele sale despre învățarea activă, explorarea autonomă și dezvoltarea etapelor de gândire au ajutat la îmbunătățirea practicilor educaționale.
 3. Studii interdisciplinare: Teoriile lui Piaget au avut un impact considerabil în diverse domenii, cum ar fi psihologia educațională, psihologia clinică, neuroștiințele cognitive și dezvoltarea cognitivă timpurie.
 4. Dezvoltarea morală: Lucrările sale asupra dezvoltării morale au influențat gândirea despre dezvoltarea etică și morală a copiilor și adolescenților, având un impact în studiul eticii aplicate și dezvoltării caracterului.
 5. Metode de cercetare: Metoda sa de interviu clinic și observație a avut un impact durabil în domeniul cercetării psihologice. Abordarea sa de a dialoga cu copiii și de a înțelege gândirea lor din interior a deschis noi direcții de cercetare.
 6. Continuarea cercetării: Mulți cercetători au continuat să dezvolte și să extindă teoriile lui Piaget, adăugând descoperiri și adaptându-le la contextele și cunoștințele actuale.
 7. Critici și dezvoltări ulterioare: De-a lungul timpului, teoriile lui Piaget au fost și au continuat să fie subiectul discuțiilor și dezvoltărilor în domeniul psihologiei dezvoltării, generând critici și adaptări ale conceptelor sale originale.

Critici  la adresa teoriilor educaționale ale lui Piaget

Deși teoriile lui Jean Piaget au fost influente și au avut o mare importanță la înțelegerea dezvoltării cognitive a copiilor, există și unele critici la adresa pedagogiei sale. Iată câteva dintre cele mai cunoscute idei:

 1. Vârsta de început a stadiilor: Unele critici susțin că vârsta la care Piaget a definit începutul fiecărui stadiu de dezvoltare este prea rigidă și că dezvoltarea copiilor poate varia în funcție de factori individuali și culturali. În realitate, trecerea între stadii nu se întâmplă neapărat la aceleași vârste pentru toți copiii.
 2. Subestimarea capacităților copiilor: Unele cercetări recente sugerează că copiii pot avea capacități cognitive mai avansate decât credea Piaget în anumite domenii. De exemplu, studiile arată că copiii pot înțelege conceptele de conservare și perspectivă mai devreme decât sugerează teoria sa.
 3. Rolul contextului cultural: Piaget nu a acordat suficientă atenție influențelor culturale și sociale asupra dezvoltării cognitive. Criticii susțin că anumite abilități și etape de dezvoltare pot varia semnificativ în funcție de contextul cultural în care copiii cresc.
 4. Emoția și motivația: Criticii susțin că teoriile lui Piaget nu au acordat suficientă atenție rolului emoțiilor și motivației în dezvoltarea copiilor. Aspecte precum motivația pentru învățare și influența emoțională asupra gândirii pot fi subestimate în abordarea sa.
 5. Generalizarea studiilor: Piaget a realizat majoritatea studiilor sale pe copii occidentali, ceea ce ridică întrebări cu privire la generalizarea rezultatelor sale la nivel global și la diversitatea culturală.
 6. Abordarea de tip construcționist: Unele critici consideră că abordarea construcționistă a lui Piaget poate subestima rolul învățării directe, a transmiterii de cunoștințe și a influenței adultului în educație.
 7. Lipsa aplicabilității practice imediate: Unele critici susțin că teoriile lui Piaget pot fi dificil de aplicat în mod direct în practica pedagogică, necesitând adesea adaptări și interpretări pentru a se potrivi nevoilor educaționale specifice ale elevilor.

Este important să reținem că criticiile aduse teoriilor lui Piaget nu îi diminuiază total contribuțiile. Aceste critici reflectă de fapt dinamica complexă a cercetării și dezvoltării teoriilor, precum și nevoia de a lua în considerare multiplele influențe și variabile care joacă un rol în dezvoltarea copiilor.

Teoriile lui Jean Piaget au rămas relevante și actuale în domeniul psihologiei și educației. Deși au existat dezvoltări și ajustări ulterioare în înțelegerea dezvoltării cognitive și a învățării, conceptele de bază ale lui Piaget au rămas o bază solidă pentru înțelegerea modului în care copiii și adulții dezvoltă gândirea și învățarea. A avut un impact semnificativ asupra modului în care percepem dezvoltarea umană și învățarea. Lucrările sale au generat schimbări profunde în domeniul educației și psihologiei, influențând practici și gândire în întreaga lume. Jean Piaget a încetat din viață pe 16 septembrie 1980, la vârsta de 84 de ani, la Geneva, Elveția. Cu toate acestea, contribuțiile semnificative în domeniul psihologiei dezvoltării și învățării continuă să aibă un impact puternic în lumea academică și în înțelegerea dezvoltării umane.

Lectură cu sens despre educație: JANUSZ KORCZAK – A FACE O REFORMĂ A LUMII ÎNSEAMNĂ A REFORMA EDUCAȚIA