Puterea cuvântului o învederează și modul în care poți construi un imaginar liric plecând de la forța asimilatoare și a sinesteziilor, în poezia certitudinilor ființei de a-și exprima una din „supraviețuiri”. Poezia înseamnă credință și temperamentul eului auctorial desăvârșește o mărturisire și evocarea mîntuirilor noastre in operum suorum.

Andra Tischer, un exemplu dintre cele bune, regizează un spectacol suplu, de adieri grațioase ale unei modernități calchiind experiențe ale poeziei contemporane dar într-un mod cu totul original. O voință de a delibera exponențialul, referința cotidiană, de a discerne între antinomiile lumii calea, iscă tribulații a căror turnură invită reveria la un dans imaginar cu sapiențialul.

Poezia Andrei Tischer nu e însă un hibrid gnomic, cum s-ar crede la o prea grăbită lectură. Temele autoarei țin de un formalism jocular, insidiosul face casă bună cu finul ironist și convenția venerabilă are loc în situațiile-limită ale descinderii utopice în adîncurile materiei. Magma acestor volute, chemând la sfat cerul și norii, lutul și pădurea, apele primordialului, iubirea și disperarea, ia foc în creuzetul unui intimism devoluant, germinativ la capitolul conotărilor realului, liric asimilat.

Destinul acestei poezii este, deja, recognoscibil, Andra Tischer dedicându-se mai ales temei intervalului, asemeni expresioniștilor interbelici. Consecvențele țin de o descifrare a metabolismului interior al discursului liric, a iubirii („În curând, vor da drumul instalațiilor de zăpadă artificială/ Îngropând cu ele sufletele noastre confuze/ rătăcind în căutarea soarelui-răsare.// Numele tău a stârnit avalanșe în plexul meu solar/ și i-amzărit grăbiți să-și ducă la urechi mâinile înghețate de frica/urșilor polari aflați, din neștiință, în bătaia puștii./ Voiam să vezi o auroră boreală din carnea mea crescută/ca o ființă în mii de culori răsfirate de-a valma/ pe locul din care te-ai rupt/și te-am strigat.”), alfabetul mirărilor incluzând adorația paragrafului existențial trăit între parantezele unei singurătăți clamată ea însăși ca și cum deschidem brusc tratatul de numerologie. Dar „războiul” nu s-a terminat, eul seducțiilor, al dragostei și al despărțirilor, al reveriilor și al peregrinărilor, al tuturor convertirilor, liricizează ca un mecanism  cu acțiunea perenă a dublonului meditație-melancolie.

Curgerea aceasta cred că dă sens unei lirici rar viscolită de orgolii resurecționale, netedă, calmă, de o liniște camuflând în substrat adâncimile esențiale, rezonabilul din panoplia unui escribent de frumuseți și triumfuri ale cuvântului, e drept, în mantia riscantă a prolificului, dar cât de așezat și departe de mixul aleatoriu.

Viziune, structură compozită cu deambulări ale sonului, ceea ce nu încarcă deloc cu inutil discursul liric, stilul Andrei Tischer e sfidător doar la capitolul temperanțelor calofile. Autoarea nu se copilărește, resursele poeziei sale alternează pînă la ficționalitate, fără a ceda instinctului condiționalului, nu sunt schimbări de optică, dar nu înseamnă monotonie aceasta, ci zăbava dintre panoramări, o meta-realitate sugerată în multe imagini și versuri ca un tainic-grațios refugiu escapist.

Trendul unei astfel de poezii rămâne, totuși, straniul între vis și realitate, lumina e doar argumentul spațialității, în reluarea lui obsedantă. Dar: spațiul este poezie, timpul, poezie, viața, poezie. Și, da: omul este poezie, rugându-se Dumnezeului „lucrurilor” și al oamenilor. Circumstanțe aparte dau culoare unei poezii de maturitate, edificată cu o alură dezinvoltă exprimată elaborat și ivind din leneșul nostru cotidian comori de preț. Alchimiile versului radicalizează definiri, numiri, magia contrapunctului eviscerînd formule de negare a anostului, a calpului și lamentabilului, a imaginii șoc.

Autoarea se descurcă, fiindcă în locul echivalențelor ispititoare caută esența.

Și asta dă bine întotdeauna.

Ionel Bota

 Neglijență

 Pașii sunt importanți

nu mai contează muzica

deschid o pagină nouă din ultima vreme

ca și cum mi-aș deschide sternul

ai învățat să te joci cu oasele mele

cum mă jucam eu cu înbrățișările tale: una da, una ba

le aduni de pe jos cum adună copiii chiștoace

le duci la gură și mă tragi în piept.

tumblr.comÎn seara asta conduci tu

așa se cade, mi-a spus mama

de unde să mai știe biata că lumea nu mai e ce-a fost

mă împiedic de tine, zicea bine ea

mă țin de respirația ta ca în furtună

am ajuns la capătul puterilor și al pământului

mă gemi și mă frămânți, mă-ntorci din drum

mă spulberi și mă liniștești a ta.

Așa curios ești și așa frumos

parcă mi-e dor de tine sau parcă te urăsc

mai am pe buze gustul tău și-l tac

mă doare când nu-mi ești

am scris tainic numele tău

mai rămăsese loc în piatra de pe suflet

pe fila deschisă din stern

– ce lacăt trist al amintirilor mele!

 

Acvatică

 În tăcerea ta doar dezbrăcată pot să mă scald

am încercat să te ating

în punctul în care cuvintele tale

gătite de nuntă muțesc în straie de mire

 julindu-mi fără scăpare genunchii

coastele pe care le simt rătăcite

 în geografia ta abstractă, natura e plină de stânci și prăpăstii

de maluri abrupte, păduri iscodite

cu mâinile reci și  uitarea de sine

 în  punctul acela fix, coloana mea vertebrală te știe

și naște în oasele mele de dor versuri albe

ca niște orizonturi de emoție

ca niște fericiri adânc pătrunse de-o noapte și profund

ca un fluviu al căldurii

ca ultimul frison eliberat al cărnii

în punctul acela al mirării în care doar dezbrăcată pot să mă scald

 să nu mă rănesc…

N-am întins mâna

tumblr.com N-am întins mâna.

Palmele noastre s-au căutat lipindu-se una de alta

ca fierul cald pe bluza de mătase

devenite strânsoare,

de parcă am fi umblat întreaga viață spate în spate,

cu aceleași mâini și picioare

gură în gură

un singur creier în aceeași poezie – inimă.

N-am întins mâna.

”să ne iubim postmodernist”, ți-am spus

să coborâm în bernă poezia

trotuarul acesta spre nicăieri se voia metaforic

fără să priceapă că sensul mersului nostru de-a bușilea

era de fapt o plângere înăbușită a silabelor

rămase

la marginea sicriului de oase.

Niciun gest n-ai făcut înspre mine

și totuși pielea ta, prea albă pentru noaptea aceea

ca un preludiu al marii încercări

s-a coborât cu toate semnele de întrebare

cu puncte puncte

ca un parfum oriental crescând

în trupul meu, cel mai sălbatic dintre psalmi

rămas neterminat din vremea-aceea.

Nimic n-am mai cerșit în urma ta

și nu m-am plâns

știind că tot mi se cuvine

am respirat cu sete ultima îmbrățișare

să-mi țină cald pentru la iarnă

păcatul viu

ca o împreunare mută de cuvinte,

ca un verset final, ecou al ultimului gong.

Citiți și Ștefan Melancu: Dragostea cămașa vieții o dezbracă…