Glasurile vieţei

”Glasuri de aramă
Printre codri-adânci,
Glasuri ce ne cheamă
Dincolo de stânci;

 

Glasuri peste valuri
De cântări de-argint,
Glasuri de Sirene
Ce mereu ne mint;

Glasuri de morminte
Ce ne-opresc în drum
Şi ne fac să plângem
Între „ieri” şi-„acum”,

Pentru ce mai tare
Răsunaţi voi azi? –
Parcă-aleargă vântul
Peste munţi de brazi.

… Suflete, deschide
Temniţa-ngheţată
Solilor vieţei
Ce la poarta neagră –
Poarta sihăstriei –
Vin acum să bată.”

Ovid Aron Densușianu s-a născut la 29 decembrie 1873 la Făgăraș. Descendent al familiei de cărturari și intelectuali de mare clasă -Densușianu, a fost la rândul său filolog, lingvist, folclorist, istoric literar şi poet, membru al Academiei Române şi profesor la Universitatea din Bucureşti. El a realizat prima mare operă de sinteză consacrată originii şi evoluţiei limbii române – Istoria limbii române (până în secolul al XVI-lea inclusiv) și a întemeiat Institutul de Filologie şi Folclor în 1913. Ovid Aron Densușianu a promovat curentul simbolist în România și a publicat poezie sub pseudonimul Ervin. Poziția sa în istoria simbolismului românesc și meritele literare sunt consolidate de întemeierea şi conducerea revistelor Viaţa nouă (1905-1925) şi Grai şi suflet (1923-1938).