AMNEZII

uitasem primãvara vine dupa iarnã

cuvântul dupã gând, gândul fecund dupã un altul,

cu gleznele jumate în zãpadã, jumãtate dezgolite-n ierburi

mai caut aripi să m-ajute sã încerc măcar jumate saltul

 

uitasem anotimpul în care m-am nãscut

pãrea sã fie o sãrbãtoare de-nviere

a trupului fragil surpat sub pleoapa de pãmânt

privind cum iarba încolţind viaţa primãverii înapoi şi-o cere

 

uitasem anotimpul în care care am iubit

şi dacã-s patru anotimpuri este vreunul anumit iubirii?

când nu ştii sufletului ce sã-i ceri e primãvarã

sau frunze ruginii pãşeşti nostalgic când eşti în puterea firii?

 

uitasem anotimpul fãrã ploi în care nu ţi-am scris

am fost frumos poet cândva, frumoasã poezie, nu mai ştiu,

scriu sau mã scrie cineva în anotimpul anumit iubirii, indecis,

prin pagini albe încolţesc mici lujeri din trupul poeziei, încã viu!

 

GENEZÃ

azi nu am scris, uitasem sã mai scriu, o foaie albã, început de carte,

slove-nţelepte, cine mã-nvaţã când apari din întunerec

ce e lumina şi cine noaptea de luminã o desparte

 

azi nu am scris, în versuri lungi, cum ape-ntinse sunt albastrã zarea

şi-un rãsãrit în flãcãri, fundal prin care treci adeseori tãcut

adeseori separã cerul, marea

 

azi nu am scris, nici n-aveam cum, ieşeai frumos din ape, pãşeai uşor, cele dintâi poteci pe care calci pãreau cã urcã înspre stele

 

azi nu am scris şi astre mici cãdeau ca picuri de luminã, şoapte

prindeam în palme şi le-aruncam ‘napoi din leagãn, ca  picuri de luminã-n noapte

 

azi nu am scris, micã sirenã, cântecul ce-l fredonezi vrãjise universul

şi paseri albe îşi iau sborul peste stânci şi şerpuieşti-nvăţând cum este mersul

 

azi nu am scris şi m-am uitat în jur, pe plaje albe, mii de semeni

iubind, perechi de-ndrãgostiţi, plimbându-se de mânã, parcã gemeni

 

azi mã-odihnesc, puţină mi-e odihna, sã scriu despre iubire şi trudesc

ca-n prima zi, când apãreai din noapte şi dâre de luminã urma o-nsoţesc 

ştiai ce va urma, aveai un aer plictisit, nepãsãtor, firesc !

Citiți și Glonț de măceș, de Camelia Radulian.