dragul meu, pe ecranul
din palma ta stângă
am tastat, vezi, nu uita
azi avem simulare fotonică, a ena
știu că la ultima n-am ajuns la consens
culoarea ochilor, sexul
ceva asupra
căruia să cântărim bine
vin vremuri căzute din alte planete
o aortă cu ghizduri de poezie ar
pompa săbii roșii prin sângele-albastru
ce nerozie să nu ții cont (nu-i cazul nostru)
de ochiul din ceafă, atent la inima
standard
lăsată în urmă, căci asta nouă va fi
cel puțin triplă, în fine, aparatul e-n versuri
puțin derutant, având în vedere
că noi
suntem simple poeme.

foto sursa

Citește și nu e ce pare