Ce-ar fi să ne rugăm în fiecare zi, nu doar la sărbători, poate că duhul nostru s-ar curăți și am fi mai buni cu toții. Lumea însă e prea ocupată cu goana contra timpului neiertător, care ne face pe toți slugi preaplecate ale celor lumești, în detrimentul celor sfinte. Părintele Necula spunea, într-o emisiune: Și să învățăm să vorbim cu Dumnezeu. Pentru că rugăciunea este și cum ne răspunde la întrebare. E un dialog cu Dumnezeu. Nu e o simplă emisie și o recepție. De cele mai multe ori, răspunde în favoarea noastră. Avem un Dumnezeu care întotdeauna ne ține partea. Și asta îl face special cu totul. 

Pictor: Giovanni Gasparro

Dar cum astăzi e mare sărbătoare, Rusaliile, cunoscute și drept Pogorârea Sfântului Duh / Coborârea Sfântului Spirit, numită și Cinzecime pentru că are loc la 50 de zile după Paști, să ne rugăm:

Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi.

Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor; ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecătoare. Luminează mintea noastră, ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume; înviază ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face şi ce se cuvine a lepăda; îndepărtează şi înnoieşte inima noastră, ca să nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase. Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l de la noi. Și ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci. Și aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!