de m-ar rămuri

ploile tale,

din fantastele crescute plete

fluturi şi artificii-ar

frământa farfurii zburătoare

am lua cina romantică

cea de-mpăcare, ştii, cu viața şi

cele două locuri, abuziv

ocupate-n parcare de fiecare din noi

când nu spune

ce-l doare.

dar ploile uită

şi-n zăpada înaltă până în moarte

voi alerga cu inima ridicată deasupra capului,

poate c-aşa

găsi-voi uitare pusă pe răni, o himalaye

necucerită de sare.

foto tumblr.com

Citeşte şi coji de struguri pe plită