Mic glosar:

 •  Acceptare = primire, consimțire
 •  Alteritate = ceea ce constituie o entitate aparte, diferită
 •  Anchetă = cercetare efectuată de o autoritate publică, cu scopul de a clarifica împrejurările în care s-a produs  un fapt și de a stabili eventuale răspunderi și vinovății
 •  Angajare = primire (sau intrare) într-un loc de muncă
 •  Biserică = clădire destinată celebrării cultului creștin
 •  Biserica romano-catolică = parte semnificativă a bisericii creștine
 •  Colonialism = politică de cucerire, subjugare și exploatare economică, națională etc. dusă de un stat colonialist pentru a-și extinde sau exploata mai mult coloniile sale
 •  Colonizare = popularea unor regiuni din propria țară cu oameni aduși din alte regiuni
 •  Comunitate = grup de oameni cu interese, credințe sau norme de viață comune
 •  Comunitate rurală = grup de oameni cu interese, credințe sau norme de viață comune într-un sat/ comună
 •  Conservatorism = atitudine de susținere a vechilor forme ale vieților politice, culturale și economice și de împotrivire față de ceea ce este nou
 •  Decolonizare = proces social-economic, specific epocii contemporane, care constă în destrămarea sistemului colonial și obținerea independenței de către fostele colonii, consecință a luptei de liberare națională
 •  Ditró/ Ditrău = comună în județul Harghita, România
 •  Emigrant = expatriat, pribeag
 •  Enclavă = grup de populație străină, izolat în mijlocul masei indigene
 •  Etnie = totalitatea oamenilor care vorbesc aceeași limbă și care au o cultură comună
 •  Expulzare = obligare a cuiva să părăsească o țară
 •  Globalizare = fenomen de transformare a lumii într-o unitate, care se manifestă la scara întregului glob prin crearea de instituții și organisme politice suprastatale, printr-o politică economică și de securitate comună
 •  Haz de necaz = formă de umor specifică poporului român
 •  Instigare = îndemn la violență
 •  Majoritate = partea sau numărul cel mai mare dintr-o colectivitate
 •  Manipulare = influențare a opiniei publice printr-un ansamblu de mijloace (presă scrisă, radio, TV, social-media) prin care, fără a se apela la constrângeri, se impun acesteia anumite comportamente
 •  Mass-media = totalitate a mijloacelor de informare în masă
 •  Mentalitate = gândire specifică unui individ sau unei colectivități
 •   Minoritate = partea sau numărul cel mai mic dintr-o colectivitate
 •  Muncă = desfășurare a unei activități fizice sau intelectuale îndreptată spre un anumit scop
 •  Neocolonialism = formă nouă a colonialismului care urmărește să domine din punct de vedere economic fostele colonii declarate state independente
 •  Patron = proprietar al unei întreprinderi, al unul local, al unui atelier etc. care folosește munca salariată, în raport cu angajații sau cu clienții săi
 •  Preot = persoană care oficiază cultul religios, fiind, în această postură, mijlocitor între om și divinitate și reprezentând pe semenii săi în sfera sacrului, fără a o perturba
 •  Primar = șeful unei administrații locale
 •  Rasă = fiecare dintre grupurile biologice de populații, caracterizate prin culoarea părului, a pielii și prin alte particularități exterioare
 •  Rasism = concepție social-politică antiștiințifică și reacționară care susține ideea nefondată a inegalității biologice și intelectuale a raselor, precum și caracterul determinant, în istorie, al particularităților rasiale ale oamenilor, al luptei dintre rase
 •  Revoltă = sentiment de mânie provocat de o nedreptate sau de o acțiune nedemnă
 • Rugăciune = încercare personală de a intra în contact cu divinitatea
 •  Salariat = persoană care, în schimbul muncii prestate, primește un salariu
 •  Sclavie = stare de totală dependență politică, socială și economică în care este ținută o țară, o categorie socială, un individ
 •  Secui = persoană care face parte dintr-o populație de limbă turcică asimilată de triburile maghiare pe care le-a însoțit în migrațiunea lor spre Europa și care s-a așezat alături de populația românească în partea de sud-est a Transilvaniei
 •  Sesizare = observare, semnalare, subliniere, înțelegere, percepere
 • Social-media = canale de informare în mediul online
 •  Sri Lanka = stat insular în Oceanul Indian, numit până în 1972 Ceylon
 • Străin = persoană care face parte din populația altei țări decât aceea în care se află sau trăiește
 • Șovinism = atitudine politică constând în afirmarea superiorității unei națiuni asupra altora, în manifestarea exclusivismului și a intoleranței naționale
 • Xenofobie = atitudine de teamă, respingere și ură față de persoanele străine de grupul etnic din care face parte subiectul
foto din arhiva personală

foto din arhiva personală

Toate aceste cuvinte și expresii au fost vehiculate cu asupra de măsură în mass și social media, așa cum suntem deja familiarizați.

Mi-am propus să încerc să le contracarez în aceeași ordine alfabetică. Îmi accept cu drag și simpatie vecinii din Asia care, de aproximativ un an, locuiesc cu chirie într-un apartament dintr-un bloc construit în ultimii cincisprezece ani chiar lângă casa mea. Sunt șase tineri muncitori care lucrează la una dintre reprezentanțele auto de pe DN din apropierea orașului meu. Să mai spun că nu deranjează pe nimeni cu nimic în proximitate ? Că ne salutăm aproape zilnic și ne zâmbim reciproc ? De ce am face altfel ?

Da, sunt altfel decât noi europenii, decât noi românii, fiindcă sunt de altă rasă. Dar, sunt oameni! Suntem creați de același Dumnezeu.

Aflăm din presă că o anchetă este în desfășurare, privind evenimentele nefericite petrecute recent. Ceea ce cunoaștem este faptul că cei doi sunt angajați în România cu forme legale.

Comunitatea rurală unde s-au petrecut faptele este majoritar de confesiune creștină romano-catolică. Ei, cei doi „paria” sunt probabil de religie budistă, majoritară în țara lor.

Ceea ce s-a întâmplat acolo ne aduce aminte de defunctele imperii coloniale ale lumii din Epoca Marilor Descoperiri Geografice  cu imperiul colonial portughez, explorările spaniole – descoperirea Americii, expediția lui Magellan în jurul lumii, imperiul colonial spaniol, explorările englezilor, francezilor și olandezilor în regiunile nordice, imperiul colonial olandez, explorările rușilor.

Comunitatea rurală din satul harghitean este, evident, una conservatoare.

La mijlocul secolului al XX-lea a avut loc fenomenul decolonizării statelor din Asia și Africa. În 1947 India și Pakistanul se declară state independente față de Imperiul Britanic. Urmează Birmania (Myanmar), Indonezia, Cambogia, Sudan, Tunisia, Ghana, Singapore. În anii ’60, ’70, ’80: Somalia, Togo, Congo, Algeria, Kenya, Tanzania, Botswana, Bangladesh, Zimbabwe, Vanuatu.

Evenimentele au avut loc în comuna Ditró/ Ditrău din județul Harghita, despre care opinia publică din România nu avea cunoștință până recent când și-a dobândit o tristă celebritate.

Muncitorii sunt emigranți temporari în România, ceea ce știm cu siguranță este faptul că aparțin lumii a treia, iar pauperitatea din țara natală i-a determinat să vină într-o țară din Uniunea Europeană să muncească.

Regiunea cunoscută și sub denumirea de Har-Cov este o enclavă cu populație de origine secuiască în inima României.

S-a pus problema expulzării muncitorilor asiatici din România.

Fenomenul globalizării este în extindere pe zi ce trece, noi cei de azi suntem martori.

În social-media au apărut fel și fel de glumițe, mai mult sau mai puțin (ne)sărate, ca urmare a mediatizării evenimentelor.

Localnicii au fost instigați împotriva celor doi asiatici chiar cu sprijinul moral preotului din comună, iar manipularea este parte componentă a întregii povești.

Mentalitatea unei comunități conservatoare este de a respinge a priori ceea ce este străin, necunoscut, „celălalt.” Pe fondul acesta munca cinstită a acelor oameni este o formă clară de neocolonialism care incumbă sclavia de tip modern. Liderii locali economici, administrativi sau spirituali (patronul brutăriei, primarul localității și preotul) au avut poziții cel puțin discutabile. Și s-a vorbit, nu glumă!

Acest mesaj se vrea a fi unul categoric antirasist.

Secuii, ca și maghiarii, sunt combativi prin temperamentul lor. O spun din proprie experiență a sângelui care îmi curge prin vene.

Și totuși, există speranță. Aceea ca evenimentele din comuna Ditrău să nu se mai repete.

Citiți și Divorț în stil american…