simple favoruri
mă chema să-mi citească ce-a scris
și-l ascultam în grabă de parcă-i făceam
o favoare (hatâr, mă corectează
dicționarul făcut ferfeniță)
nici loc nu era coborâse din pereți pe podea
biblioteca, ah, ce mai scuză
aștepta, desigur, o vorbă bună
o încuviințare, de cele mai multe ori
mă lovea zgârcenia, ca și cum
nu era de ajuns graba
apoi auzeam de pe hol cum dădea
telefon la prieteni, le citea, dumnezeu
știe dacă îl auzeau bine, cu toate că
avea ce să spună și o făcea cu dicție și of,
încât azi se strânge inima-n mine și
pun mâna pe cuvinte să dau de-azvârlita
în râu
apa curge
cuminte
în sus
foto sursa
***

carnasier în delir privirile lui
mă devorau le-am lăsat
să o facă

c-ar fi două clavicule
de fluture am crezut la-nceput
le puteam frânge doar
strângând puțin ochii dar n-a fost
să fie așa castelana
poartă la brâu șiragul zilelor
în care n-a fost privită… Citește și ecart