Magdalena Hărăbor este profesoară la Colegiul Naţional ,,Dr. Ioan Meşotă”, Braşov și scriitoare, cu o activitate literară extrem de bogată. Numeroase premii la concursuri din țară și din străinătate configurează un profil de autor prolific, și, în același timp, cu multiple fațete, asigurându-și astfel originalitatea. Poemele publicate se disting prin forța metaforică, imagistica de o prospețime uluitoare, dar și prin puterea unui discurs poetic concentrat de a exprima trăiri autentice. Poeta dă glas unor emoții pătrunzătoare care își croiesc drumul către cititor într-un mod extrem de abil, prin polisemie și o simbolistică suplă, elementară, însă provocatoare de reverberații expresive certe. Despre Poezie și avatarurile ei creatoare, autoarea mărturisește:

„Poezia e miracol… e iubire… pură bucurie de a fi în armonie cu tine însuţi/însăţi şi cu lumea în care trăieşti.

    Poezia echivalează cu o naştere şi cu o intensă trăire, cu o regăsire  de sine după îndelungi căutări şi rătăciri pe căile abisului şi ale speranţei. E lupta cu Verbul, cu împotrivirile lui , prin perdele dense de ceaţă…

     Poezia înseamnă nopţi albe, străfulgerate de cuvinte, venind şi plecând, plecând şi venind, lăsând în urmă, amărăciune şi dulceaţă, tăceri  lungi cu sufletul în  fierbinte îngenunchiere…

     Poezia e actul ritualic al împărtăşirii unei taine ce  vine dincolo de fire . Poezia e uitare de sine şi cufundare  în esenţele pure, e un amestec de lumini şi umbre într-un noian de trăire.

    E cântec perpetuu al fiinţei, când vesel, când trist, în care liniştea şi zbuciumul, agonia şi extazul se prind într-un dans ameţitor.

   E patimă şi aspiraţie, aripă şi zbor, cădere şi înălţare, dor şi mângâiere, e flacără arzândă… Un izvor e, cu apă cristalină, verdele proaspăt al ierbii, cântecul melodios al păsărilor, răsărit de soare… curcubeu…

                                           Poezia e sărbătoarea sufletului meu…”

Din arhiva personală a autoarei

Ne place

să credem că suntem aceiaşi

de la început

că ne cunoaştem îndeajuns

sau că suntem îndeajuns cunoscuţi

rouă

piatră

ploaie de vară

păcat de amurg

că nu ne schimbă trupul

rigid ca o coajă de nucă

ne place să credem că suntem prietenii frunzelor

croiţi din fulgi de timp

pe umerii zării

fulgi de greşală

cu aripi albastre

ne place să fim

aceiaşi

noi

azi poate şi mâine

zbor în bătaia săgeţii

fluturi

rotire de vânt

adieri de cuvânt

noi…

 

Anotimp

Am rămas atârnată-n iarnă

Ca o pasăre rănită

Cu aripi încătuşate-n zăpadă

în văzduhul sfâşiat de mister

În sânge răcoare

Se topeşte în mine înserarea

zâmbet alb,

îmi pare că   aud glasul tău născând în mine fiori, zboruri….

se naşte în mine

zbor

glasul tău .

***

m-ascund în tăcere

îmi încerc curajul pe sârmă, ca un acrobat

dansez uşor

martor mi-e neantul silabelor

înfiorarea unei idei

mustul fericirii

îmi curge-n vene

 zborul

veselia unei muze

în

istovirea liniilor de pauză

 

îmi încerc/mă încearcă singurătatea,

 teama mă alungă

  din mine

pe nota joasă/înaltă a vieţii

mai am de învăţat căderea

în secunde de miere

se va rostogoli tăcerea

                               în lume

portativul inimii

fereastră veşnic

 deschisă.                                    

Mă ard depărtările

atât de tare

 când

apropierile se sting uşor

Imaginaţia ca o aripă frântă

Peste catrenele poeziei înserate

Între noi câteva spaţii pentru iluzii

Mai am de scris  un capitol

apoi

îmi voi lua la revedere de la oamenii de zăpadă

Îmi voi închiria  timpul pentru vindecarea rănilor necunoscuţilor

Frontierele…

Frontiere deschise

pentru visătorii

 fără frontiere

Să ne desferecăm

sloiurile

Şi viaţa să  zvâcnească precum

                                                       o vară fără carapace.

Citiți și Risipă de iubire – Cătălina Soare-Hull

V