ce avem să ne spunem

„de la masa de lucru a poetului”
nu cad firimituri, nu cade nici poetul răpus
de privirea iubitei
fiecare poem e bine fixat în tăblie

pentru ospățul secundei
tacticoasă ea se așază față
în față cu poetul
ce avem să ne spunem n-a fost încă ucis cu
scrisul de mâna stângă
doar în parte și-n locuri
unde se-adună îngeri dreapta
pictează splendoarea niciunui apus

ce avem sa ne spunem

foto sursa

în acele răsărituri nervoase
când aerul rădăcini prinde
și epiderma somnului putred
sub picioare îmi lunecă mut
sunt cu o pasăre mai puțin decât voi fi mâine
și mult mai mult decât ploaia în dragoste
a crezut… Citește și mai mult decât ploaia