unora (nu) le-ngădui

ca mânjii tropotind copite necoapte
într-o limbă de rugăminți cântate subțire
lovesc în sistemul de apărare al materiei.

ascult cum îndură.

laptele pribegește. cu o desagă de oase
și onoruri postume lasă dâre
pe fața timpului.

unui poem despre viață îi lipsește
viața. ea doarme somnul unei flori uterine.
pumni mici se vor trezi întrebând 
de ce, cum, cine.

cer explicații santinelei elastice
și-mi face portretul, la repezeală, iuțește!
(a zis iubește!, dar am înțeles greșit)
vezi și tu câți așteaptă
să găsească liniștea. unora (nu)
le-ngădui să intre.

unora (nu) le ingadui

foto sursa

Citește și pândește ora de rouă