Poezia nu este numai artă: ea este însăşi viaţa, însuşi sufletul vieţii. Fără poezie omul nu s-ar distinge de neant.
Eu nu mă spăl de poporul meu
Nichita Stănescu
Doamne, apără poporul român.
 
Ai grijă de el şi
 
apără-l!
 
El este al tău
 
cu blândeţea lui de miel
 
şi cu răbdarea lui de taur
 
cu omenia lui
 
de floare de zăpadă
 
ce se vede pe geam, Doamne,
 
pe fereastră şi pe libertate!
 
Doamne!
 
poporul meu nu se spală de mine!
 
Eu nu mă spăl
 
de poporul meu!
 
Dacă-mi vine alt miros
 
decât mirosul lui,
 
mă spăl pe mâini
 
numai de propriile mele mâini
 
şi mă las legat
 
de boarea de zăpadă
 
a poporului meu.
 
Mărul se poate spăla
 
numai de măr,
 
de pomul mărului nu! De pom nu!
 
Apără, Doamne, poporul român
 
şi nu te spăla de el!
 
Pe maica mea
 
care m-a născut pe mine
 
am dăruit-o poporului român.
 
Dăruieşte-ţi, Doamne,
 
pe maica Ta, care te-a născut pe Tine,
 
poporului român!

N-au murit în zadar

N-au murit la Plevna în zadar
străbunii din legende şi din poveşti,
o dovedesc prea clar
cuvintele: Sunt, Eşti.

N-au murit în zadar
părinţii părinţilor noştri la Mărăşeşti,
o dovedeşte prea clar
vorba care-o zic azi: Sunt, Eşti.

În Tatra n-au murit în zadar
părinţii noştrii cei tineri, cereşti.
Iată-ne, rostim cu mândrie şi clar:
Sunt, Eşti.

***
A vorbi despre limba română este ca o duminică. Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se numeşte, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine, izvorul izvorăşte, de aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte.