26 octombrie, Ziua Naţională a Austriei celebrată în România prin evenimente culturale

Land der Berge, Land am Strome”, „ţară a munţilor, aflată pe fluviu” dar mai ales cu „oameni dăruiţi pentru frumos”, după cum spune imnul său, Austria este, în prezent, unul dintre cele mai dinamice şi inovatoare centre de creaţie din Europa. În acest an dificil pentru toate domeniile societăţii, dar mai ales pentru cultură,  Ambasada Austriei la Bucureşti şi Forumul Cultural Austriac Bucureşti celebrează Ziua Naţională a Republicii Austria (26 octombrie) şi aniversarea a 25 de ani de apartenenţă a acesteia la Uniunea Europeană printr-un program online de evenimente artistice originale şi gratuite. Acestea ilustrează succint multitudinea dimensiunilor culturale ale Austriei secolului 21, forţa şi diversitatea artiştilor născuţi în această ţară sau care au ales să trăiască şi să lucreze acolo, dar şi modul în care tradiţia culturală este reinterpretată în spiritul timpurilor actuale.

Austria este, de 25 de ani, un membru devotat şi implicat al Uniunii Europene. Apartenenţa la UE a adus ţării noastre enorme beneficii. Aici în România, asistăm la modul în care țara noastră gazdă s-a schimbat semnificativ de când a aderat la UE, în urmă cu 13 ani. Împărtășim o perspectivă europeană comună – și în ceea ce privește țările din vecinătatea noastră – și suntem în mod definitiv în strânsă legătură și conexiune”, afirmă Ambasadorul Austriei la Bucureşti, doamna Isabel Rauscher, în mesajul său cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii austriece, mesaj ce va fi publicat pe data de 26 octombrie.

Cultura este unul dintre domeniile în care această legătură puternică între Austria şi România este foarte vizibilă (la toate nivelurile – artistic, educaţional, ştiinţific). Numărul de evenimente comune creşte de la an la an, ca şi cel al artiştilor austrieci şi români care creează sau se formează în cealaltă ţară.

Această relaţie dar şi complexitatea peisajului cultural austriac se reflectă în evenimentele dedicate Zilei Naţionale a Austriei 2020, propuneri din sferele muzicii, literaturii, cinema-ului, artelor vizuale şi performative.

24.10-26.10 – Cele mai frumoase tinere voci ale Vienei cânta pentru publicul român, într-un concert online al celebrului cor de băieţi „Wiener Sängerknaben. Creat în 1498 de către împăratul Maximilian, „Wiener Sängerknaben”este una dintre cele mai prestigioase instituţii culturale austriece. Corul susține în fiecare an aproximativ 300 de concerte, la care participă aproape jumătate de milion de spectatori din întreaga lume. Amănunte aici – http://bit.ly/WSKBucharest

Credit foto – Lukas Beck

Din 21.10 – „Tu felix Austria… zeichne!”/ „Tu, fericită Austrie… desenează!”, expoziţie online de caricatură şi desen satiric. Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la aderarea Austriei la UE, Forumul Cultural Austriac vă oferă versiunea în limba română a expoziţiei realizate de Austria Kultur International (Ministerul austriac al Afacerilor Europene şi Internaţionale), care reuneşte lucrările a treizeci și opt de caricaturiști austrieci. Aceasta împleteşte cu iscusință comentariul politic cu anxietățile și așteptările, scandalurile și speranțele, dorințele și provocările legate de momentul aderării. Expoziția documentează totodată gama stilistică și varietatea artei ilustrative din presa austriacă. Detalii aici – http://bit.ly/TuFelixAustriaRo

Credit foto – BMEIA/Austria Kultur International

 Deja disponibilă online – expoziția „CELAN 100 – Printre cuvinte/ Unter den Wörtern, realizată cu ocazia Centenarului Paul Celan, de către Primăria Muncipiului București prin Muzeul Național al Literaturii Române, în parteneriat cu Ministerul Federal al Afacerilor Europene şi Internaţionale al Republicii Austria prin Forumul Cultural Austriac București și Secția Germanistică a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București. Expoziţia surprinde scurta existență a poetului, traducătorului și eseistului Paul Celan, parcurgând cele mai importante momente din viața sa, proiectate în contextul istoric. Detalii aici – http://bit.ly/CELAN100Ro

Credit foto – BMEIA/Austria Kultur International

27.10 – cinema online: „Kater/Motanul” de Händl Klaus, în proiecţie unică în cadrul primei ediţii a Festivalului internaţional de film queer ART200. Recompensat cu Premiul Cancelariei federale austriece pentru Excelenţă artistică (2017), „Kater/Motanul” este considerat unul dintre cele mai puternice filme austriece ale ultimilor ani, „de o mare intensitate şi minuţiozitate observaţională a studiului psihologiei personajelor” (Die Presse). Detalii aici – http://bit.ly/KaterBucharest

Credit foto – Playtime

26.10-08.11 – Portret coregrafic Dagmar Dachauer. Influenţele reciproce, adesea trecute cu vederea, dintre oameni, plante şi animale, sunt explorate în cele mai neaşteptate moduri de către coregrafa Dagmar Dachauer, una dintre cele mai inovatoare creatoare austriece de dans contemporan. „Competing for Sunlight” (Luptând pentru lumina soarelui) şi „The Feline Project” (Proiectul ‘Felina’) sunt două dintre performance-urile sale, cu o abordare originală, aducând împreună concepte, tehnici de dans şi moduri de realizare din cele mai diverse. Evenimentul se desfăşoară în cadrul programului #PerformingAustria al Forumului Cultural Austriac Bucureşti. Detalii aici – http://bit.ly/PortretDagmarDachauer

Credit foto – Shananeira

Pentru solicitări de presă, vă rugăm să luați legătura cu Andrei Popov, responsabilul pentru relaţia cu presa al Forumului Cultural Austriac (Andrei.POPOV@bmeia.gv.at ; 0723.17.47.96)

„Kultur made in AT” – künstlerische Facetten Österreichs

  1. Oktober: Der österreichische Nationalfeiertag wird in Rumänien durch kulturelle Veranstaltungen gefeiert

Land der Berge, Land am Strome”, so die Hymne, aber vor allem „Volk, begnadet für das Schöne“:  Österreich ist  derzeit eines der dynamischsten und innovativsten Kreativzentren Europas. In diesem insbesondere für die Kultur schwierigen Jahr, feiern die Österreichische Botschaft in Bukarest und das Österreichische Kulturforum Bukarest den Nationalfeiertag der Republik Österreich (26. Oktober) und das 25. Jubiläum der Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union durch ein Online-Programm von originellen und kostenlosen künstlerischen Veranstaltungen. Sie veranschaulichen die Vielfalt der kulturellen Dimensionen des Österreichs des 21. Jahrhunderts, die Stärke und Vielfalt der in diesem Land geborenen oder dort lebenden und arbeitenden Künstler_innen, aber auch, wie die österreichische Kulturtradition im Geiste der Gegenwart neu interpretiert wird.

„Österreich ist nun seit 25 Jahren überzeugtes und engagiertes Mitglied der Europäischen Union. Die EU-Mitgliedschaft hat für unser Land enorme positive Veränderungen gebracht. Wir hier in Rumänien sind aber auch Zeugen wie sich unser Gastland, seit seinem EU-Beitritt vor 13 Jahren, markant verändert hat. Wir teilen eine gemeinsame europäische Perspektive – auch hinsichtlich weiterer Staaten in unserer Nachbarschaft – und sind unwiederbringlich miteinander verbunden und verknüpft“, sagt Isabel Rauscher, österreichische Botschafterin in Bukarest, in ihrer Botschaft anlässlich des Nationalfeiertags der Österreichischen Republik, die am 26. Oktober veröffentlicht wird.

Kultur ist einer der Bereiche, in denen diese starke Verbindung zwischen Österreich und Rumänien sehr sichtbar ist (auf allen Ebenen – künstlerisch, pädagogisch, wissenschaftlich). Die Anzahl der gemeinsamen Veranstaltungen steigt von Jahr zu Jahr, ebenso wie die Anzahl der österreichischen und rumänischen Künstler_innen, die in beiden Ländern im Kreativbereich oder in der Ausbildung tätig sind.

Diese Beziehung, aber auch die Komplexität der österreichischen Kulturlandschaft spiegeln sich in den Veranstaltungen zum österreichischen Nationalfeiertag 2020 aus den Bereichen Musik, Literatur, Kino, bildende und darstellende Kunst wider.

24.10.-26.10. – Die schönsten jungen Stimmen Wiens singen für das rumänische Publikum in einem Online-Konzert des berühmten Chores „Wiener Sängerknaben“. Die 1498 von Kaiser Maximilian gegründeten „Wiener Sängerknaben“ sind eine der renommiertesten österreichischen Kulturinstitutionen. Der Chor veranstaltet jedes Jahr rund 300 Konzerte, an denen fast eine halbe Million Zuschauer aus aller Welt teilnehmen. Mehr zum Thema

Ab 26.10 – „Tu felix Austria… zeichne!“, Karikatur und satirische Zeichnung Online-Ausstellung. Anlässlich des 25. Jahrestages des EU-Beitritts Österreichs bietet Ihnen das Österreichische Kulturforum die rumänische Version der Ausstellung von Austria Kultur International (Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten), in der die Werke von 38 Österreichische Karikaturist_innen zusammengefasst sind. Sie verpacken mit dem Beitritt verbundenen Ängste und Erwartungen, Skandale und Hoffnungen, Wünsche und Herausforderungen gekonnt in politische Kommentare. So dokumentiert die Ausstellung auch die große stilistische Bandbreite und zeichnerische Vielfalt in der österreichischen Presse. Mehr zum Thema

Bereits online verfügbar – die Ausstellung „CELAN 100 – Unter den Wörtern. Die Veranstaltung wurde anlässlich des 100sten Geburtstag von Paul Celan von das Bukarester Rathaus durch das Nationalmuseum für rumänische Literatur (MNLR), in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten durch das Österreichische Kulturforum Bukarest und die Germanistikabteilung der Fakultät für Fremdsprachen und Literaturen der Universität Bukarest organisiert. Sie erzählt die Geschichte des kurzen Lebens des Dichters, Übersetzers und Essayisten Paul Celan durch die wichtigen Momente seines Lebens, die im historischen Kontext betrachtet werden. Mehr zum Thema

27.10. – Online-Kino: „Kater“ von Händl Klaus in einer einzigen Vorführung während der ersten Ausgabe des ART200 Internationales Queer Film Festival. „Kater” wird mit dem „Outstanding Artist Award” des österreichischen Bundeskanzleramts (2017) ausgezeichnet und gilt als einer der mächtigsten österreichischen Filme der letzten Jahre, von „großer Intensität und scharf beobachtende Charakterstudie” (Die Presse). Mehr zum Thema

26.10-08.11 – Dagmar Dachauer – ein choreografisches Porträt. Die oft übersehenen gegenseitigen Einflüsse zwischen Mensch, Pflanze und Tier werden von der Choreografin Dagmar Dachauer, einer der innovativsten zeitgenössischen Tanzschaffenden Österreichs, auf unerwartete Weise untersucht. „Competing for Sunlight” und „The Feline Project” sind zwei ihrer  Performances mit einem originellen Ansatz, die Konzepte, Tanztechniken und Arten der Aufführung der verschiedensten zusammenbringen. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Programms #PerformingAustria des Österreichischen Kulturforums Bukarest statt. Mehr zum Thema

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an Andrei Popov, verantwortlich für die Pressearbeit des Österreichischen Kulturforums (Andrei.POPOV@bmeia.gv.at; 0723.17.47.96).

(Comunicat de presă)