Vești bune dinspre Italia pentru iubitorii de artă, literatură și fotografie! Nu uitați termenul limită, 11 martie 2019!

Iată anunțul:

Premiul Literar Internațional ”Corona”

Organizat de „Traduzioni Talabà”

a IV ediţie, 2018-2019

Termen limită 11 martie 2019

Condiţii de participare

 Art.1 Premiul anunţă deschiderea înscrierilor pentru toţi autorii italieni, români sau străini care scriu în limba română și în limba italiană (vezi regulamentul pentru limba italiană), domiciliaţi în lumea întreagă.

Art.2 Premiul constă în 4 secţiuni pentru limba română şi în 4 secţiuni pentru limba italiană:

Secț. A Poezie  inedită cu temă impusă: poezia cuantică

Secț. B Poezie inedită cu temă liberă

Secț. C Carte edită de poezii

Secț. D Fotografie

Limba română

 Secţ. A Poezie inedită cu temă impusă: poezia cuantică

Se poate participa cu o poezie inedită în limba română care are ca subiect lumea cuantică (unică conştiinţă – evoluire conştiinţei – conştientizare cuantică – toţi ca o unică fiinţă – totul este energie, unitate, iubirea este esenţa vieţii – viaţă veşnică – dragoste necondiţionată – iubirea este lumină, lumina este energie, frecvenţele “vibraţiilor” în particule şi unde electromagnetice, legeaatracţiei, regenerarea ADN- ului, teoria corzilor, tu eşti izvorul vieţii, matricea divină, putere agândului -lumea este ceea ce eu gândesc, trăierea momentului şi proiectarea gândului, calea spirituală, etc.).

Poezia trebuie să fie culeasă cu diacritice.

Poezia nu trebuie să apară publicată în volume, antologii, ebook (carte electronică), reţele sociale, etc., sau să fi fost premiată pe primele trei locuri în alte concursuri literare, pentru că va fi descalificată.

Poezia va fi trimisă prin e-mail la adresa premiocorona@libero.it în formatul word , împreună cu formularul de înscriere şi taxa de participare (art. 3).

Secț. B Poezie inedită cu temă liberă

Se poate participa cu o poezie inedită în limba română având ca temă orice subiect.

Poezia trebuie să fie culeasă cu diacritice.

Poezia nu trebuie să apară publicată în volume, antologii, ebook (carte electronică), reţele sociale, etc., sau să fi fost premiată pe primele trei locuri în alte concursuri literare, pentru că va fi descalificată.

Poezia va fi trimisă prin e-mail la adresa premiocorona@libero.it, împreună cu formularul de înscriere şi taxa de participare (art. 3).

 Secţ. C Carte edită de poezii

Carte edită de poezii în limba română. Pot trimite volumul atât editurile cât şi autorii. Se vor trimite câte 6 exemplare împreună cu formularul de înscriere pe adresa: Angi Melania Cristea, Str. Piatra Neamț, nr. 33 Eurocartier, oraș Craiova, județ Dolj, cod 200811

Formularul de înscriere şi taxa de participare (art. 3) se vor trimite pe adresa de e/mail: premiocorona@libero.it

Secț. D Fotografie

Se cere o fotografie în alb-negru sau în culori, care va fi trimisă prin e-mail la adresa premiocorona@libero.it, în formatul jpg, prin Wetransfer. Împreună cu fotografia se va trimite un vers sau o mică descriere a imaginei, formularul de înscriere și taxa de participare (art. 3).

Limba italiană

 Secț. A Poezie inedită cu temă impusă: poezia cuantică

Secț. B Poezie inedită cu temă liberă

Secț. C Carte edită de poezii

Secț. D Fotografie

Art. 3 Taxa de participare

Pentru a ajuta parţial la acoperirea costurilor de organizare, taxa de participare este de € 10,00. Taxa poatesă fi trimisă:

  1. prin Western Union, pe numele MihaelaTalabà, Italia.
  2. prin transfer de Postepay Nr 5333 1710 1555 5390 pe numele MihaelaTalabà – CF TLBMHL74H59Z129V – Motivul: Premiul Corona;
  3. prin virament pe card bancar la Postepay cu următorul IBAN: IT36S3608105138201653701658, BIC/SWIFT: PPAYITR1XXX, de plătit pe numele MihaelaTalabà – Motivul: Premiul Corona.

Organizația premiului nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea banilor trimişi.

 Art. 4 Adresă şi termen limită

Se va trimite prin poştă la următoarea adresă: Premio Letterario Internazionale Corona, Angi Melania Cristea, Str. Piatra Neamț, nr. 33 Eurocartier, oraș Craiova, județ Dolj, cod 200811   până la data de 1 martie 2019.

Art.5 Participare

Se poate participa la toate secțiile plătind respectiva sumă pentru fiecare secție.

Art. 6 Traducere

Organizaţia premiului îşi rezervă dreptul de a traduce în italiană / română operele inedite ale câştigătorilor și publicarea lor într-un volum bilingv sau în reviste literare, pe pagina sau grupul Premiului Corona.

Art.7 Pentru participanţii minori este necesară o autorizaţie din partea părinţilor.

Art.8 Inscrierea la concurs

Secretariatul Premiului va trimite printr-o notificare e-mail tuturor primirea corectă a documentelor. Organizarea Premiului  cere să nu se  aștepte, dacă este posibil, limita  termenului de depunere a lucrărilor, pentru a uşura activitatea juriului.

Art. 9 Premii

Limba română:

Premiul 1:diplomă, coroana de lauri, obiect de artă al artistului Rocco Giuseppe Leonetti, critică literară din partea juriului.

Premiul 2: diplomă, obiect de artă al artistului Marcello La Neve, critică literară din partea juriului.

Premiul 3: diplomă, obiect de artă realizat de către artista Anna Carmela Leonetti, critică literară din partea juriului.

Premiul 4: diplomă și medalie sau obiect de artă

Premiul 5: diplomă și medalie sau obiect de artă

Primii premiați vor fi incluși în cartea de aur.

Va fi desemnat un câștigător absolut.

Art. 10 Premiere

Data și locul Premierii încă nu au fost stabilite.

Premiile trebuie să fie ridicate personal de către autori sau de către persoane de incredere. Absența va duce la pierderea obiectelor.

Toate premiile care nu au fost ridicate personal sau prin mandatar, nu vor fi trimise și vor rămâne la dispoziția Premiului Literar Internaţional Coroana.

Art.11 Juriul

Lucrările vor fi evaluate anonim. Decizia juriului este definitivă,iar numele juraților se vor anunța la data anunțării câștigătorilor. Juriul se schimbă în fiecare an, parțial. Juriul este format din profesori, poeți, scriitori, fotografi profesioniști și artiști naționali și internaționali.

Art. 12 Ştiri cu privire la rezultate

Câștigătorii vor fi anunțați în timp pe e-mail și telefon.

Știri și rezultate vor fi publicate în luna mai 2019 în grupul Facebook: Premio Letterario Internazionale Corona/ Premiul Literar Internazional Corona şi pe blogul: http://traduzionitalaba.myblog.ithttp://premioletterariocorona.myblog.it/.

Art. 13

Fiecare autor,  declară paternitatea și originalitatea lucrărilor presentate și conținutul acestora. Declară de a avea deplinul drept asupra operei depuse și autorizează prelucrarea datelor cu caracter personal sau înconformitate cu Decretul-lege nr. 196/2003. Organizaţia Premiului nu este responsabilă pentru plagiat sau încălcare a legii. Conform legii în vigoare a vieții private, adresele și datele cu caracter personal ale participanților vor fi utilizate exclusiv în scopul atribuirii premiilor.

Art.14 DIVERSE

Lucrările nu vor fi returnate. Vor fi excluse automat operele cu temă rasistă sau care incită la violență. Eventualele schimbări ale condiţiilor din regulament vor putea fi reformulate de către Organizația Premiului în baza situaţiilor concrete.

Preşedintele premiului MihaelaTalabà

Consilier Rocco G. Leonetti

 Pentru mai multe informatii:

Premio Letterario Internazionale Corona/

Premiul Literar Internazional Corona

Mobile +39 345 5140320

e-mail: premiocorona@libero.it

Domanda di partecipazione/ Formular de înscriere

Premio Letterario Internazionale Corona/

Premiul Literar Internazional Coroana

 Indetto e organizzato da/Anunţat şi organizat de

Il/La sottoscritto/a / Subsemnatul/a_____________________________________________

Pseudonimo/Pseudonim______________________________________________________

Indirizzo/Adresă_____________________________________________________________

Città/ Localitate, CAP/CP______________________________________________________

Telafono/Telefon____________________________________________________________

E-mail_____________________________________________________________________

Nazionalità/Nazionalitate______________________________________________________

Sez/Secț A  Opera in concorso/ Opera în competiție_________________________________

Sez/Secț B  Opera in concorso/ Operă în competiție_________________________________

Sez/Secț C  Libro di poesie/ Carte de poezii________________________________________

Sez/SecțFotografia/Fotografie______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a / Subsemnatul/a______________________________________________

dichiara di aver preso la visione del regolamento e vuole aderire alla III edizione del Premio Letterario Internazionale Corona/declară că a citit regulamentu lşi vrea să participe la III edizie a Premiului Literar Internaţional. “Corona”
Dichiara che l’opera presentata è frutto esclusivo del suo ingegno/declară că lucrarea prezentată este rezultatul exclusiv  al talentului său.

Dichiara di aver allegato in: contanti  □ , postepay □, bonifico □,  la quota di___________/ Declară că a atașat: Postepay □, transfer bancar □, Western Union □  , suma de ____________.

Autorizza ai sensi della legge 675/96, l’utilizzo ed il trattamento dei propri dati con le modalità e finalità di cui al citato art. 12del regolamento del concorso/ Autorizează în conformitate cu legea 675/96, folosirea și tratarea propriilor date cu modalităţile si finalităţile conform aliniatului articolului 12 din regulamentul concursului.

Data_____________ In Fede – Firmato/ Încredință – Semnat ________________________