Ion Murgeanu (n. 7 iunie 1940, Zorleni, județul Tutova, actualmente județul Vaslui – d. 7 august 2016, București) poet, prozator și jurnalist român.

Rana

Nici strălucirea nu este de mine nici fala
Nici mirarea nici flinta eternei erori
Dar frumuseţea rămâne o rană deschisă
Nici dimineaţa acestei fântâni murmurate
Nici plopul nici râpa ce am trecut-o
Zărind umbrei tale piciorul ei luminos
Dar frumuseţea rămâne o rană deschisă
Atunci m-aş întoarce să-mi pun gura pe ea
Atunci aş simţi ce fel se-nfioară durerea
Bujorii aprinşi din cana lăsând să cadă
Trupul petalelor de căldură şi teamă
În noaptea păcatului în eterna fântână
Nici amintirea nici gloria nu rămân
Buzele reci caută încă buze fierbinţi
Dar frumuseţea rămâne o rană deschisă
Un spaţiu deschis al imaginarului
Strălucirea gloria ei mirarea şi spaima
Timp fără timp ecou fără paşi paşi fără drum.

Din tezaurul mării

Din tezaurul mării am scos
Fericirile drepţilor.
Mergeam lângă Domnul supus.
Nu-mi era foame nu-mi era frig.
Pe drum treceau vameşi.
Atunci am întrebat şi El mi-a răspuns.
Întâi de toate învaţă răbdarea.
Munţi nu s-au clintit încă din loc.
Nu am trecut cu paşii mei marea.
Deci am repetat întrebarea mirat.
Caută singur răspuns. Mi-a răspuns.
Nu vezi fericiţii acestui veac?
Toţi au ales disperarea.
Ion Murgeanu a debutat cu poezii în revista Contemporanul, în martie 1962, sub cuvintele de încurajare – care echivalau atunci cu o consacrare – ale lui G. Călinescu.
“Inspirația năvalnică, uneori solemn exaltată… o expresiune incântătoare a combativității ardente a temperamentului solar, o literatură, în fine, fără nici un loc comun.”
Din 1970  a devenit membru „Uniunii Scriitorilor din România”, recomandat fiind de Geo Bogza, A. E. Baconsky și Nicolae Manolescu. A fost discipol al părintelui Sofian Boghiu, și al părintelui Constantin Galeriu.
Opera sa cuprinde: 10 volume de versuri, 1969-1999; 3 romane: „EDENUL”, Ed. „Cartea Românească”, 1980; „VIA”, Ed. Tineretului, 1984; „CARLA în DECEMBRIE”, Ed. „Cetatea Lit.”, 2002. Ediții de autor: „TURNUL ONOAREI”, „METAFIZICA PRACTICĂ”.
foto – pictura sursa