Arta înserării

Există o artă a înserării.

De la intrarea în trup şi până la suflet,

de la ceaţă la rotunjime

şi de la cerc la cer.

Există o artă a luminii,

un câmp unde a se însera

înseamnă a contempla viaţa

cu trupul ferecat.

Există o artă a înserării,

o coborâre în afundarea zilei

în deplinul întuneric.

Un loc intermediar unde trebuie

să primeşti şi să afli totul fără vreo tresărire.

Există o artă,

un peisaj uneori primitor,

alteori cumplit,

unde urcarea şi coborârea sunt simple accesorii

ale materiei pure.

Există o artă a înserării.

Cine a trăit sau a visat împreună cu pădurile,

cu luminile şi cu demonii

o cunoaşte.

José Barroeta

foto tumblr.com