pește nărăvaș de apă dulce durută
dacă înlături micile romantisme
rămâi cu o haină scămoșată de fier
nimic inutil, bătrânul parfumier
îți va da fata
și-ntreaga împărăție pentru
nesiguranța ta înnăscută 
apele lui aromate
ți-ar fi săpat trei canalete și-un vaier
de avalanșă mută
martore clătinate la minte se jură
și scuipă-n sân c-au văzut
rana ta sângerândă
la spate.

foto The mockery and absurdity of human existence

Citește și ce-au de făcut ele